Odsjek za psihologiju

Obavještavaju se studenti da će se u okviru projekta Naši glasovi, u prostorijama Pravnog  fakulteta, u četvrtak,  30.5.2019.g. održati Dan samozastupanja osoba sa invaliditetom

U okviru ove aktivnosti studenti  će imati priliku da pogledaju kratke filmove o osobama sa invaliditetom, prvenstveno intelektualnim i psihosocijalnim, koji skreću pažnju na probleme, poteškoće, predrasude i stigmatizaciju sa kojima se ove osobe  nose u  svakodnevnom životu.

Opširnije: Obavijest o održavanju Dana...

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Sarajevo, 16. 5. 2019. godine

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU DA U UTORAK, 28. 5. 2019. GODINE U 12,00 SATI CENTAR ZA HISTORIJSKA ISTRAŽIVANJA (CEHIS) FILOZOFSKOG FAKULTETA U SARAJEVU ORGANIZUJE PROMOCIJU ZBIRKI OSMANSKE ARHIVSKE GRAĐE, TE DA ĆE ZBOG NAVEDENOG NASTAVA IZ SALE 30 BITI IZMJEŠTENA KAKO SLIJEDI:

  1. Psihologija grupa i međugrupnih odnosa (P), prof. dr. Saša Drače, 12,00 -14,00 sati, nastava u sali 257