Studentska služba

PRIJAVA ISPITA
ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Prijava ispita za septembarski ispitni rok za studente prvog i drugog ciklusa studija po Bolonji vršit će se putem ISSS-a.

Ispiti će biti otvoreni za prijavu od 20.07.2018. do 02.09.2018. godine.

Ispiti za izborne predmete s vanjske liste otvoreni za prijavu će biti od 30.08.2018. do 02.09.2018. godine

 

Napomena: ukoliko ne budete u mogućnosti prijaviti neki od ispita ili imate poteškoća sa ISSS-om, molimo vas da se javite u Studentsku službu do 31.08.2018.

Opširnije: Obavijest o prijavi ispita...

Obavještavamo Vas da je rektor Univerziteta u Sarajevu donio Odluku broj 0101-6203/17 od 09.10.2017. godine na osnovu koje se omogućava svim studentima koji studiraju po predbolonjskom sistemu besplatno preuzimanje formulara koji se odnose na Prijavu za polaganje ispita i Prijavu za komisijsku završnu provjeru znanja.

Formulari su postavljeni na web stranici Univerziteta e-Prijava za ispite.

Odluka