Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Društvo anglista u BiH (DAuBiH) uz podršku Evropskog centra za savremene jezike i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo uspješno su organizirali specijaliziranu obuku za 22 univerzitetska nastavnika i saradnika koji su angažirani u nastavnom procesu na odsjecima za anglistiku na javnim i privatnim univerzitetima širom Bosne i Hercegovine.

Na početku radionice, minutom šutnje odana je počast uvaženoj profesorici Marijani Sivrić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru). Prisutnima su se obratili doc. dr Amir Duranović, prodekan za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo i voditeljica Odsjeka za anglistiku, prof. dr Amira Sadiković.

Datum događaja: 04 Nov
Mjesto događaja: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo

Univerzitet u Sarajevu ove godine obilježava 70 godina postojanja i 15 godina primjene bolonjskog koncepta studiranja. Ovaj značajni jubilej najstarije i najveće visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini obilježavamo nizom manifestacija i aktivnosti, među koje spada i organizacija okruglih stolova, akademskih sastanaka i radionica.

U okviru navedenih aktivnosti Univerzitet u Sarajevu organizira i seriju okruglih stolova pod nazivom „Visoko obrazovanje, društvene potrebe  i tržište (rada)“, s ciljem otvaranja ozbiljnih diskusija o temi obima i modaliteta povezanosti visokoškolskog obrazovnog sistema i tržišta rada. Taj problem je identificiran u različitim analizama, a u cilju njegovog rješavanja na Univerzitetu u Sarajevu se kontinuirano poduzimaju značajni koraci kroz saradnju sa oko dvije stotine subjekata društvene zajednice – privrednim komorama Kantona Sarajevo i FBiH, Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Udruženjem poslodavaca Kantona Sarajevo i brojnim drugim privrednim organizacijama i udruženjima. 

Planirana serija okruglih stolova podrazumijevala bi široko i multidisciplinarno postavljenu raspravu o strateškim, dugoročnim putevima društvenog razvoja, ali i što konkretnijim formuliranjem onih oblasti koje bi bile njegovi nosioci. Tako bismo mogli doći i do kratkoročnih i srednjoročnih projekata u Bosni i Hercegovini, pri čemu bi Univerzitet u Sarajevu mogao ponijeti onu temeljnu funkciju zbog koje je i osnovan – trasiranje puteva društvenog razvoja zemlje. Samo na taj način možemo ispravno pristupiti i pitanju odnosa obrazovnog sistema (naročito visokog obrazovanja) i onoga što uobičajeno zovemo „tržište rada“.

Univerzitet u Sarajevu je 25. oktobra 2019. godine obilježio Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama pod motom Ne sudi knjizi po koricama

Centralna aktivnost održana je na Filozofskom fakultetu pod naslovom Librarize it – Bibliotečki sajam visokoškolskih biblioteka Univerziteta u Sarajevu u okviru kojeg su prisutni, pored ostalog, mogli čuti izlaganje Merime Zukić sa Filozofskog fakulteta UNSA o temi „Studenti sa invaliditetom u akademskoj zajednici“.

Upriličen je Hommage prof. dr. Kemalu Bakaršiću (1956–2006) u organizaciji sa Fondacijom/Zakladom Kemal Bakaršić u okviru kojeg su govorili prof. dr. Muhamed Dželilović, dekan Filozofskog fakulteta, prof. dr. Srebren Dizdar sa Filozofskog fakulteta i Feđa Kulenović, laureat nagrade Fondacije iz 2011. godine.

Ambasador Republike Francuske u Bosni i Hercegovini Nj. E. Guillaume Rousson sa saradnicima posjetio je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu 25. oktobra 2019. godine. Povod posjete bio je Sajam francuskih univerziteta koji se organizuje u Bosni i Hercegovini, a kojem je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu domaćin. Uz dekana Filozofskog fakulteta prof. dr. Muhameda Dželilovića, ambasadora su pozdravili i prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, doc. dr. Amir Duranović, prodekan za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te nastavno osoblje Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta.

U organizaciji Campus France BiH - Francuskog instituta u Bosni i Heregovini i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 25. oktobra 2019. godine organiziran je Sajam francuskih univerziteta koji se šestu godinu zaredom održava u Bosni i Hercegovini i koji pruža priliku upoznavanja brojnih francuskih univerziteta, načina i uslova upisa na francuske visokoškolske ustanove, te studiranje na francuskom i engleskom jeziku u svim oblastima kao i mogućnosti finansiranja studija. Ove godine, učesnici sajma su Sciences Po Paris, Univerzitet Poitiers, Državni institut za primijenjene nauke Rouen, Univerzitet Lyon 1, Univerzitet u Montpellieru – Tehnološki institut Sète, AUF – Univerzitetska Agencija Frankofonije, Nouvelle université Bulgare, MGEL studentsko osiguranje te Campus France BiH / Francuski institut u BiH.

Ambasadorice SR Njemačke i Republike Austrije, Nj. E. Margret Uebber i Nj. E. Ulrike Hartmann posjetile su Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu u petak, 11. oktobra 2019. godine. Posjeta je upriličena povodom otvaranja Desetog međunarodnog kongresa nastavnika njemačkog jezika Bosne i Hercegovine.

Jubilarni, 10. kongres nastavnika i profesora njemačkog jezika pod motom „Pluricentričnost u nastavi njemačkog kao stranog jezika“ organizovalo je  Udruženje nastavnika njemačkog jezika Bosne i Hercegovine (BHDLV) u saradnji s Prosvjetno-pedagoškim zavodom Kantona Sarajevo i pod pokroviteljstvom Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

U srijedu, 16. oktobra 2019. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu počela je realizacija škole „Učimo bosanski jezik“ za studente koji borave na Univerzitetu u Sarajevu u okviru programa razmjene studenata. Studente je na početku programa pozdravio doc. dr. Amir Duranović, prodekan za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta predstavivši Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Službu za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta te Azru Hodžić-Čavkić, koja će izvoditi nastavu u okviru programa „Učimo bosanski jezik“. Studenti su upoznali Fakultet, programe koji se realiziraju, a posebno su upoznati sa sadržajem kursa i načinom njegove realizacije u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine.

U srijedu, 9. oktobra 2019. godine Nj. E. Petar Ivancov, ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini posjetio je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Posjeta je organizirana u okviru manifestacije Prezentacija ruskih univerziteta u Bosni i Hercegovini, koja je organizirana na Filozofskom i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Klikom na sliku otvarate galeriju

Nakon susreta i razgovora sa dekanom Filozofskog fakulteta prof. dr. Muhamedom Dželilovićem i prodekanom za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo doc. dr. Amirom Duranovićem, ambasador Ivancov je zajedno sa dekanom Dželilovićem otvorio Prezentaciju ruskih univerziteta na Filozofskom fakultetu. Posjeta je istovremeno iskorištena za razgovore o dosadašnjoj saradnji kao i mogućnostima za proširenje saradnje sa univerzitetima u Ruskoj Federaciji.