Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 • Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Uredbom Vlade NR BIH osnovan je Filozofski fakultet u Sarajevu /Uredba broj 120 od 14. februara 1950. godine/.

 • Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu - 2

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Nastavno-naučni proces odvijao se u početku na šest Nastavno-naučnih odsjeka, a danas se nastavno-naučni proces odvija na trinaest nastavno-naučnih odsjeka i dvije katedre. Nastavno–naučni proces se odvija na osnovnim i kombinovanim studijskim grupama koje mogu biti jednopredmetne i dvopredmetne.

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu po kvalitetu je rangirana u sam vrh biblioteka bosanskohercegovačkih fakulteta, što potvrđuje i ugled koji ima među bibliotekama i bibliotekarima Univerziteta u Sarajevu.

 • Biblioteka - 2

  Biblioteka

  Biblioteka pohranjuje oko 250.000 svezaka monografskih i serijskih publikacija, između ostalog i Zbirku doktorskih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Zbirku magistarskih i specijalističkih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Audio-vizuelnu zbirku.

 • Centar NIRSA

  Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti - Centar NIRSA

  Formiranjem Centra NIRSA na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu formira se jedinstven prostor za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti uposlenika i jača osnova za uspostavljanje liderstva (akademske odličnosti) u akademskom prostoru BiH, čime Fakultet dobija otvorenu platformu za institucionalno, interdisiplinarno i multidisciplinarno bavljenje naučnim, istraživačkim i stručnim radom, te aktivira mogućnost dizajniranja integriranih projekata i mreža odličnosti.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu | Posljednje novosti

Previous Next
Obavijest o odbrani doktorske disertacije Friday, 27 February 2015 11:46
UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI... Read more
Obavještenje - Sociologija (opći predmet) Friday, 27 February 2015 10:57
Materijali za polaganje ispita iz Sociologije - Opći predmet... Read more
Osnove andragogije Thursday, 26 February 2015 15:43
Tablicu vrednovanja i pregled aktivnosti iz predmeta Osnove... Read more
Obavijest za studente II. godine Odsjeka za anglistiku Wednesday, 25 February 2015 07:54
PREDMET: Društvena i kulturna historija SAD-a nakon... Read more
Školska pedagogija 1 - tablica vrednovanja i pregled aktivnosti Monday, 23 February 2015 08:29
Tablicu vrednovanja i aktivnosti možete preuzeti sa linka... Read more
Uvod u rusku književnost Saturday, 21 February 2015 12:41
Uvod u rusku književnost - rezultati po svim segmentima... Read more
Ruski klasici XIX vijeka 2 Saturday, 21 February 2015 12:40
Ruski klasici XIX vijeka 2 – rezultati po svim... Read more
Ruska proza kraja XX vijeka Saturday, 21 February 2015 12:38
Ruska proza kraja XX vijeka - rezultati po svim segmentima... Read more
Ruska književnost XX vijeka 1 Saturday, 21 February 2015 12:36
Ruska književnost XX vijeka 1  - rezultati po svim... Read more
Kultura i civilizacija 1 Saturday, 21 February 2015 12:34
Kultura i civilizacija 1- rezultati po svim segmentima... Read more
CMEPIUS - stipendije Ambasade Slovenije u BiH Saturday, 21 February 2015 09:33
Ambasada Republike Slovenije, posredstvom Ministarstva... Read more

Liste izbornih predmeta možete preuzeti sa linka ispod.

Liste izbornih predmeta

Studentska služba

Behija Osmanagić

Šefica Studentske službe

Telefon: +387 33 253 135
studentska@ff.unsa.ba

STAFF

Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta

 

Biblioteka

Safija Bajramović

Šef Biblioteke

Telefon: +387 33 253 105

safija.bajramovic@ff.unsa.ba

ICT Support

Armen Bukvić, dipl.el.ing

Head of ICT Department
Phone: +387 33 253 208

Edah Muminović

ICT Technician
Phone: +387 33 253 280