Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 • Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Uredbom Vlade NR BIH osnovan je Filozofski fakultet u Sarajevu /Uredba broj 120 od 14. februara 1950. godine/.

 • Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu - 2

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Nastavno-naučni proces odvijao se u početku na šest Nastavno-naučnih odsjeka, a danas se nastavno-naučni proces odvija na trinaest nastavno-naučnih odsjeka i dvije katedre. Nastavno–naučni proces se odvija na osnovnim i kombinovanim studijskim grupama koje mogu biti jednopredmetne i dvopredmetne.

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu po kvalitetu je rangirana u sam vrh biblioteka bosanskohercegovačkih fakulteta, što potvrđuje i ugled koji ima među bibliotekama i bibliotekarima Univerziteta u Sarajevu.

 • Biblioteka - 2

  Biblioteka

  Biblioteka pohranjuje oko 250.000 svezaka monografskih i serijskih publikacija, između ostalog i Zbirku doktorskih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Zbirku magistarskih i specijalističkih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Audio-vizuelnu zbirku.

 • Centar NIRSA

  Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti - Centar NIRSA

  Formiranjem Centra NIRSA na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu formira se jedinstven prostor za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti uposlenika i jača osnova za uspostavljanje liderstva (akademske odličnosti) u akademskom prostoru BiH, čime Fakultet dobija otvorenu platformu za institucionalno, interdisiplinarno i multidisciplinarno bavljenje naučnim, istraživačkim i stručnim radom, te aktivira mogućnost dizajniranja integriranih projekata i mreža odličnosti.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu | Posljednje novosti

Previous Next
Poziv na predavanje rektora Univerziteta Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran Thursday, 28 May 2015 15:00
Obavještavamo Vas da će Filozofski fakultet... Read more
Tri svjetske političke scene 1918-1945, Wednesday, 27 May 2015 15:12
Rezultati druge provjere znanja iz predmeta Tri svjetske... Read more
Sandalj Hranić Kosača (Izborni predmet) Wednesday, 27 May 2015 15:04
Rezultati kompletnog ispita Read more
Sintaksa italijanskog jezika II Wednesday, 27 May 2015 15:01
Rezultati druge provjere znanja (Test II) iz predmeta... Read more
Izgradnja i upravljanje bibliotečkim zbirkama Wednesday, 27 May 2015 14:59
Rezultati završnog semestralnog testa iz nastavnog... Read more
Historija informacijske kulture BiH Wednesday, 27 May 2015 14:57
Rezultati završnog semestralnog testa iz nastavnog... Read more
Obavijest za studente II. godine (Odsjek za anglistiku) Tuesday, 26 May 2015 21:51
PREDMET: Društvena i kulturna historija SAD-a nakon... Read more
Obavijest za studente IV. godine predbolonjskog režima studija (Odsjek za anglistiku) Tuesday, 26 May 2015 21:48
PREDMET: Britanska književnost 20. stoljeća Ispit... Read more
CEEPUS poziv za prijave za zimski semestar Tuesday, 26 May 2015 12:31
Ovim putem vas obavještavamo da je proces... Read more
International scientific conference (Cracow) Tuesday, 26 May 2015 12:27
Students Scientific Association of Slavic studies of... Read more
Engleski jezik 2 (opći predmet) - Obavještenje 2 Tuesday, 26 May 2015 10:18
Obavještenje za studente Odsjeka za... Read more
Engleski jezik 2 (opći predmet) - Obavještenje Monday, 25 May 2015 15:26
  Obavještenje za studente Odsjeka za... Read more

Liste izbornih predmeta možete preuzeti sa linka ispod.

Liste izbornih predmeta


5°C

Sarajevo

humidity:87%
Saturday 9°C  /  26°C
Sunday 9°C  /  26°C
Monday 11°C  /  26°C
Tuesday 11°C  /  28°C
  YWeather by PSD To HTML

Studentska služba

Behija Osmanagić

Šefica Studentske službe

Telefon: +387 33 253 135
studentska@ff.unsa.ba

STAFF

Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta

 

Biblioteka

Safija Bajramović

Šef Biblioteke

Telefon: +387 33 253 105

safija.bajramovic@ff.unsa.ba

ICT Support

Armen Bukvić, dipl.el.ing

Head of ICT Department
Phone: +387 33 253 208

Edah Muminović

ICT Technician
Phone: +387 33 253 280