Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 • Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Uredbom Vlade NR BIH osnovan je Filozofski fakultet u Sarajevu /Uredba broj 120 od 14. februara 1950. godine/.

 • Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu - 2

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Nastavno-naučni proces odvijao se u početku na šest Nastavno-naučnih odsjeka, a danas se nastavno-naučni proces odvija na trinaest nastavno-naučnih odsjeka i dvije katedre. Nastavno–naučni proces se odvija na osnovnim i kombinovanim studijskim grupama koje mogu biti jednopredmetne i dvopredmetne.

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu po kvalitetu je rangirana u sam vrh biblioteka bosanskohercegovačkih fakulteta, što potvrđuje i ugled koji ima među bibliotekama i bibliotekarima Univerziteta u Sarajevu.

 • Biblioteka - 2

  Biblioteka

  Biblioteka pohranjuje oko 250.000 svezaka monografskih i serijskih publikacija, između ostalog i Zbirku doktorskih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Zbirku magistarskih i specijalističkih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Audio-vizuelnu zbirku.

 • Centar NIRSA

  Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti - Centar NIRSA

  Formiranjem Centra NIRSA na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu formira se jedinstven prostor za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti uposlenika i jača osnova za uspostavljanje liderstva (akademske odličnosti) u akademskom prostoru BiH, čime Fakultet dobija otvorenu platformu za institucionalno, interdisiplinarno i multidisciplinarno bavljenje naučnim, istraživačkim i stručnim radom, te aktivira mogućnost dizajniranja integriranih projekata i mreža odličnosti.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu | Posljednje novosti

Previous Next
Pedagoška antropologija - rezultati završnog i integralnog ispita Saturday, 31 January 2015 15:16
Rezultate možete preuzeti iz priloga. Pedagoška... Read more
Temeljna nastavna umijeća - integralni ispit Saturday, 31 January 2015 14:52
Odsjek za sociologiju, Odsjek za historiju, Odsjek za... Read more
Temeljna nastavna umijeća - završni ispit Saturday, 31 January 2015 14:47
Odsjek za sociologiju, Odsjek za historiju, Odsjek za... Read more
Književnost za djecu i omladinu-bajka, basna, poezija i granične vrste Friday, 30 January 2015 15:26
Rezultati ispita iz predmeta Književnost za djecu i... Read more
Registri - rezultati ispita Friday, 30 January 2015 14:22
Rezultati pismene provjere znanja iz predmeta Registri,... Read more
Tehnike prevođenja - rezultati ispita (FIL ANG 561) Friday, 30 January 2015 14:19
Rezultati pismene provjere znanja iz predmeta Tehnike... Read more
Uvod u teoriju prevođenja - rezultati ispita (FIL ANG 461) Friday, 30 January 2015 14:14
Rezultati pismene provjere znanja iz predmeta Uvod u... Read more
Nadareni učenici - evidencija o radu studenata Friday, 30 January 2015 14:07
Dokument možete preuzeti iz priloga. Evidencija o radu... Read more
Savremeni engleski jezik 3 Friday, 30 January 2015 12:31
Rezultati završne provjere znanja iz predmeta... Read more
Ruski jezik (Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik) - rezultati ispita Friday, 30 January 2015 10:37
Rezultati ispita iz predmeta Ruski jezik, Odsjek za... Read more
Ruski jezik 1 (opći predmet) - rezultati ispita Friday, 30 January 2015 10:35
Rezultati ispita iz predmeta Ruski jezik 1, opći predmet Read more
Osnovi predškolske pedagogije - evaluacija postignuća Friday, 30 January 2015 09:45
Evaluaciju postignuća iz predmeta Osnovi predškolske... Read more

Liste izbornih predmeta možete preuzeti sa linka ispod.

Liste izbornih predmeta

Studentska služba

Behija Osmanagić

Šefica Studentske službe

Telefon: +387 33 253 135
studentska@ff.unsa.ba

STAFF

Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta

 

Biblioteka

Safija Bajramović

Šef Biblioteke

Telefon: +387 33 253 105

safija.bajramovic@ff.unsa.ba

ICT Support

Armen Bukvić, dipl.el.ing

Head of ICT Department
Phone: +387 33 253 208

Edah Muminović

ICT Technician
Phone: +387 33 253 280