UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                

FILOZOFSKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/83 od 3. 7. 2019. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/251 od 12. 7. 2019. godine

o b j a v l j u j e

KONKURS

za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2019/2020. godini.

(Prijave za drugi ciklus nastave podnose se do 14.02.2020. godine)

Svako društvo pretpostavlja postojanje profesionalaca za bilo koju djelatnost koja je društveno korisna. Odgoj i obrazovanje je djelatnost koja se nalazi u samome srcu svake druge društvene djelatnosti jer ne postoji mogućnost profesionalnog osposobljavanja stručnjaka bez učitelja koji ih mogu pripremiti za svijet rada.

U suvremenom svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, postoje nastavnički fakulteti koji osposobljavaju buduće učitelje i profesore za rad u različitim obrazovnim institucijama, ali postoji i veliki broj fakulteta i škola koje educiraju stručnjake za određenu djelatnost ne dajući im znanje potrebno za ulazak u razred i preuzimanje profesorske uloge.