Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

  • Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

    Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

    Uredbom Vlade NR BIH osnovan je Filozofski fakultet u Sarajevu /Uredba broj 120 od 14. februara 1950. godine/.

  • Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu - 2

    Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

    Nastavno-naučni proces odvijao se u početku na šest Nastavno-naučnih odsjeka, a danas se nastavno-naučni proces odvija na trinaest nastavno-naučnih odsjeka i dvije katedre. Nastavno–naučni proces se odvija na osnovnim i kombinovanim studijskim grupama koje mogu biti jednopredmetne i dvopredmetne.

  • Biblioteka

    Biblioteka

    Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu po kvalitetu je rangirana u sam vrh biblioteka bosanskohercegovačkih fakulteta, što potvrđuje i ugled koji ima među bibliotekama i bibliotekarima Univerziteta u Sarajevu.

  • Biblioteka - 2

    Biblioteka

    Biblioteka pohranjuje oko 250.000 svezaka monografskih i serijskih publikacija, između ostalog i Zbirku doktorskih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Zbirku magistarskih i specijalističkih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Audio-vizuelnu zbirku.

  • Centar NIRSA

    Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti - Centar NIRSA

    Formiranjem Centra NIRSA na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu formira se jedinstven prostor za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti uposlenika i jača osnova za uspostavljanje liderstva (akademske odličnosti) u akademskom prostoru BiH, čime Fakultet dobija otvorenu platformu za institucionalno, interdisiplinarno i multidisciplinarno bavljenje naučnim, istraživačkim i stručnim radom, te aktivira mogućnost dizajniranja integriranih projekata i mreža odličnosti.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu | Posljednje novosti

Previous Next
Ocjene nakon prvog ispitnog roka iz općeg predmeta Njemački jezik 1 utorak, 24 Januar 2017 15:01
OCJENE NAKON PRVOG ISPITNOG ROKA IZ OPĆEG PREDMETA... Read more
Ukupan broj bodova i ocjene iz izbornog predmeta Arhivistička istraživanja utorak, 24 Januar 2017 14:43
Ukupan broj bodova i ocjene iz Izbornog predmeta... Read more
Rezultati integralnog ispita iz predmeta Engleski jezik 1 ponedjeljak, 23 Januar 2017 22:53
Rezultati integralnog ispita iz predmeta Engleski jezik 1 za... Read more
Bosanski jezik I, Hrvatski jezik I, Srpski jezik I (Germanistika i Romanistika) ponedjeljak, 23 Januar 2017 21:00
Rezultati završnog ispita iz Bosanskog jezika I /... Read more
Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni - ukupni rezultati ispita ponedjeljak, 23 Januar 2017 20:55
Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni Ukupni rezultati... Read more
Osnovi obiteljske pedagogije - obrazac za kontinuirano praćenje rada studenata u toku semestra subota, 21 Januar 2017 14:32
Tabelu možete preuzeti iz priloga ispod. Osnovi... Read more
Arhivistička istraživanja (izborni predmet) - rezultati ostvareni tokom semestra petak, 20 Januar 2017 14:13
Rezultati ostvareni tokom semestra za izborni predmet... Read more
Uvod u historijsku nauku - rezultati ostvareni na kraju semestra petak, 20 Januar 2017 14:06
Rezultati ostvareni na kraju semestra iz predmeta Uvod u... Read more
Historija jugoistočne Evrope (1918-2000) - rezultati ostvareni na kraju semestra petak, 20 Januar 2017 14:03
Rezultati ostvareni na kraju semestra iz... Read more
Savremena američka drama (izborni predmet) - rezultati druge esejske provjere znanja i srednja ocjena četvrtak, 19 Januar 2017 18:22
Rezultati druge esejske provjere znanja i srednja ocjena: Read more

Liste izbornih predmeta možete preuzeti sa linka ispod.

Liste izbornih predmeta

Novi servis na ff.unsa.ba

Pitajte bibliotekara

Programi mobilnosti

KURS JAPANSKOG JEZIKA

Vodič za buduće studente

(2016/2017.)

Akademski kalendar za

2016/2017. godinu

Mogućnost finansiranja dodiplomskog     (I ciklus), master (II ciklus), te doktorskog (III ciklus) studija putem kreditiranja kod Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina.

Više informacija dostupno je putem telefona: 033 287 674 i 033 287 442.

Studentska služba

Behija Osmanagić

Šef Studentske službe

Telefon: +387 33 253 135

studentska@ff.unsa.ba

STAFF

Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta

 

Biblioteka

mr. Nadina Grebović-Lendo

Šef Biblioteke

Telefon: +387 33 253 104

nadina.grebovic-lendo@ff.unsa.ba