Filozofski fakultet u Sarajevu organizira kurs bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika za sve zainteresirane kandidate i kandidatkinje!

Jedan čas traje 45 minuta, a cijena je 20 KM. Moguće je pohađati individualni, intenzivni kurs, ili u kombinaciji s drugim kandidatima, ukoliko se prijavi dovoljan broj kandidata, te je u tom slučaju cijena manja. Kurs je prilagođen nivou i potrebama kandidata.

eLADE Centro Acreditado

 

Poziv svim zainteresovanim kandidatima

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu je u saradnji sa Centrom za savremene jezike Univerziteta u Granadi - CLM-UGR prepoznat kao administrativni centar za obavljanje ispita iz španskog jezika u svrhu sticanja diplome B1/B2 (eLADE), odnosno održavanje ispita iz španskog jezika nivo B1/B2 pod uvjetima koje postavlja CLM-UGR.