Announcement: The deadline for the enrollment of the candidates to the Bosnian/Croatian/Serbian Language Course has been extended

The deadline for the enrollment of the candidates to the Bosnian/Croatian/Serbian Language Course has been extended to October 30, 2019.

Details on the course and the application form can be found here:


Obavijest o produženju roka za upis na kurs bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika

Rok za upis kandidata na kurs bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika za strane državljane u studijskoj 2019./2020. godini se produžava do 30. 10.

Detalje o kursu i načinu prijave možete preuzeti ovdje:

Filozofski fakultet u Sarajevu organizira kurs bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika za sve zainteresirane kandidate i kandidatkinje!

Jedan čas traje 45 minuta, a cijena je 20 KM. Moguće je pohađati individualni, intenzivni kurs, ili u kombinaciji s drugim kandidatima, ukoliko se prijavi dovoljan broj kandidata, te je u tom slučaju cijena manja. Kurs je prilagođen nivou i potrebama kandidata.

eLADE Centro Acreditado

 

Poziv svim zainteresovanim kandidatima

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu je u saradnji sa Centrom za savremene jezike Univerziteta u Granadi - CLM-UGR prepoznat kao administrativni centar za obavljanje ispita iz španskog jezika u svrhu sticanja diplome B1/B2 (eLADE), odnosno održavanje ispita iz španskog jezika nivo B1/B2 pod uvjetima koje postavlja CLM-UGR.