Studentska služba

 • Telefon: +387 33 253 135
 • Ljiljana Adžić
  Rad sa studentima:
  Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Odsjeka za filozofiju, Odsjeka za germanistiku, Katedre za historiju umjetnosti, Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine, Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo, Odsjeka za sociologiju
  Telefon: +387 33 253 131
 • Rusmina Gadžo
  Rad sa studentima:
  Odsjeka za anglistiku, Odsjeka za pedagogiju, Odsjeka za romanistiku, Odsjeka za slavenske jezike i književnosti, Odsjeka za sociologiju
  Telefon: +387 33 253 275
 • Dženita Tanović Kominlija
  Rad sa studentima:
  Odsjeka za anglistiku, Odsjeka za historiju, Katedre za historiju/povijest umjetnosti, Katedre za arheologiju, Odsjeka za psihologiju, Odsjeka za romanistiku, Odsjeka za slavenske jezike i književnosti
  Napomena:
  Rad sa studentima postdiplomskog studija po predbolonjskom režimu studija
  Telefon: +387 33 253 207
 • Naida Kukavica
  Rad sa studentima:
  Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Odsjeka za filozofiju, Odsjeka za germanistiku, Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine, Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo, Odsjeka za orijentalnu filologiju, Odsjeka za pedagogiju, Odsjeka za sociologiju
  Napomena:
  Rad sa studentima postdiplomskog studija po predbolonjskom režimu studija
  Telefon: +387 33 253 207
 • Sanjin Dohranović
  Rad sa studentima:
  Odsjeka za psihologiju, Odsjeka za historiju, Katedre za arheologiju
  Napomena:
  Adminstrator za ISSS
  Telefon: +387 33 253 101
 • Haris Bajić
  Rad sa studentima:
  od 9,00 do 11,00 sati rad sa studentima ZA SVE DOKTORSKE STUDIJE
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: +387 33 253 224