Novoimenovani ambasador Arapske Republike Egipat u Bosni i Hercegovini Yasser Sorour posjetio je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu 20. januara 2021. godine. Ambasadora su dočeli doc. dr. Amir Duranović, prodekan za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo, prof. dr. Munir Drkić, šef Odsjeka za orijentalnu filologiju, prof. dr. Amra Mulović, šef Katedre za arapski jezik i književnost i Suada Muharemović, lektorica.

Odsjek za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu postao je član Međunarodnog udruženja odsjeka za arapski jezik i književnost.

Međunarodno udruženje odsjeka za arapski jezik i književnost sa sjedištem u Bejrutu (Liban) okuplja preko dvije stotine katedri i odsjeka članova iz cijelog svijeta. Aktivnosti udruženja usmjerene su na povezivanje i međusobnu saradnju odsjeka, razmjenu profesionalnog iskustva, podsticanje naučnih istraživanja, razvoj metoda podučavanja arapskog jezika, organiziranje kulturnih događaja i pokretanje edukativnih programa i projekata, održavanje međunarodnih seminara, radionica i konferencija, promociju proučavanja i učenja arapskog jezika i sl.

Više informacija o Udruženju možete pogledati na web stranici www.arabic-dep.org.