U subotu 1. decembra 2018.godine u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu održana je „Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu“.

Na svečanosti su prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta i akademija promovirali 5246 diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu, među kojima su i studenti Filozofskog fakulteta. Svim prisutnim studentima su dodijeljene diplome, a na svečanosti je 181 student dobio posebno priznanje Univerziteta u Sarajevu: Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu, Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu i Povelja Univerziteta u Sarajevu.

Klikom na sliku otvarate galeriju

Promocija Radova Filozofskog fakulteta, knjiga XXI

(Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 12. 11. 2018. godine)

U ponedjeljak, 12. 11. 2018. godine, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upriličena je promocija novog broja Radova Filozofskog fakulteta (knjiga XXI), u čijoj su realizaciji učestvovali članovi i članice Redakcije u novom sastavu: glavna urednica Amela Šehović, urednice Alena Ćatović i Amila Kasumović, član Kenan Šljivo, članice Đenita Haverić, Adijata Ibrišimović-Šabić, Lejla Osmić i Nadina Grebović-Lendo te sekretar Redakcije Nelma Rahmanović, uz doprinos koji su dali i inostrani članovi Redakcije: Hrvoje Jurić (Zagreb, Hrvatska), Mirjana Marinković (Beograd, Srbija), Edvard Protner (Maribor, Slovenija) i Branko Tošović, professor emeritus (Graz, Austrija).

Opširnije: Promocija Radova Filozofskog...

Promocija časopisa

Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), knjiga 5 posvećenih akademiku Dubravku Lovrenoviću (1956-2017)

Peti po redu broj časopisa Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), koji pripremaju nastavnici i saradnici Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu promoviran je u utorak, 29. maja 2018. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu. Kao i u prethodnim brojevima, časopis je zadržao uobičajenu i prepoznatljivu koncepciju te kroz nekoliko rubrika nudi nove i, vjerujemo, interesantne radove, koji će zadobiti pažnju publike. Pažljiviji čitalac će primijetiti kako su svi dosadašnji brojevi bili posvećeni nekom od preminulih kolega i profesora. Tako je i ovaj put, jer nas je u međuvremenu napustio akademik Dubravko Lovrenović, kojem je posvećen ovaj broj Radova.

Opširnije: Promocija časopisa Radovi...