Centar za historijska istraživanja (CeHIS) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u suorganizaciji sa Udruženjem za modernu historiju (UMHIS) organizovao je 8. januara 2020. godine promociju knjige Edina Radušića „Bosnian Horrors“: Antiturski narativi o Bosni u britanskom javnom diskursu i njihove političke posljednice 1875-1878.