Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu u povodu izlaska iz štampe Zbornika radova sa naučne konferencije „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“ organizira razgovor o temi „Žene u nauci“ i predstavljanje Zbornika radova koji će biti upriličen u četvrtak 26. septembra 2019. godine u 11 sati u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Učestvuju:

prof.dr. Elvira Dilberović, ministrica

prof.dr. Dženana Husremović

dr.sc. Jasminka Hasić Telalović

prof.dr. Husnija Kamberović

Moderatorica:

Vahida Krekić

Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate ovaj događaj.

Plakat