O b a v j e š t e n j e
za sve studente prve i ostalih godina 
da će prof. dr. Nevad Kahteran još jednom prije januarsko-februarskog roka primiti studente koji trebaju potpis u index ili na prijavnicu iz općeg predmeta, ili zbog apsolvature, i to u ovu srijedu,  21. 10. 2020. godine u 10 sati ujutro.
Studenti koji nisu u mogućnosti zbog spriječenosti ili bolesti mogu poslati svoj index po kolegama ili rodbini.
 
N. Kahteran
 
P. S. Nakon ovog i brojnih prethodnih rokova kada sam dolazio, a studenti se uopće nisu pojavljivali, doista se ne kanim više oglašavati po ovom pitanju prije januarsko-februarskog roka. Unaprijed hvala na razumijevanju!

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE.

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje vanredni profesor na Odsjeku za anglistiku

Obavještavaju se studenti I godine (Pedagogija, Psihologija, Historija, Slavistika, Germanistika i Romanistika), koji slušaju opći predmet kod prof. dr. Nevada Kahterana, da se prijave na platformi Biser za isti predmet, a šifra je: 1111.

Molimo da studenti svakog odsjeka odrede predstavnike putem kojih će im biti dostavljani materijali u zimskom semestru online.

Obavijest o predstojecim nastavnim aktivnostima

PRISTUP e-mailu:

 - Posjetite web stranicu: ff.unsa.ba/webmail

 - Na stranici koja vam se otvori u predviđena polja unesete: kompletnu e-mail adresu generacijskog e-maila i password

 - Kliknete na Log in

 - Automatski će vam se otvoriti inbox i pristup e-mailovima

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE.

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje docent na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje viši asistent na Odsjeku za historiju