Cilj programa je da se studenti i apsolventi upoznaju sa organizacijom, poslovnim procesima i funkcionisanjem velikih i uspješnih kompanija, kako bi kasnije to znanje i iskustvo prenijeli kroz svoj budući radni angažman u BiH. U okviru ovog programa studenti viših semestara, apsolventi kao i oni koji su završili studij i stekli prvo radno iskustvo imaju priliku apsolvirati praksu u prestižnim njemačkim kompanijama u trajanju od 3 do 6 mjeseci. U programu učestvuju njemačke firme iz različitih oblasti kao što su ekonomija, finansije, energetika, automobilska industrija, elektrotehnika, informatika, mediji/germanistika, projektni menadžment, zaštita okoliša, arhitektura, građevina, poljoprivreda i druge.

Opširnije: Program stipendija njemačke...

Povodom početka nove 2018/2019. akademske godine i početka nastave na Lektoratu češkog jezika na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti 4. 10. 2018. upriličena je posjeta ambasadora Republike Češke u Bosni i Hercegovini, Njegove Ekselencije Jakuba Skalníka i koordinatora Odjela za razvojnu saradnju pri ambasadi Republike Češke u BiH g-đe Anese Terza-Vuković. Goste iz Amabasade dočekali su predstavnici Filozofskog fakulteta prodekanesa za naučnoistraživački rad i međunarodnu akademsku saradnju doc. dr. Selma Đuliman, prodekanesa za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Lejla Hajdarpašić, rukovoditeljica Odsjeka za slavenske jezike i književnosti doc. dr. Amela Ljevo-Ovčina i lektorica za češki jezik Jana Skoumalova, MA.

Opširnije: Posjeta Njegove Ekselencije...

Delegaciju Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, konzula g-đu Olesiu Shcherbovu i trećeg sekretara g-đu Liliu Sabirovu ispred Filozofskog fakulteta jučer je dočekala doc. dr. Selma Đuliman, prodekanesa za međunarodnu saradnju, kao i predstavnice Odsjeka za slavenske jezike i književnosti doc. dr. Amela Ljevo-Ovčina, rukovoditeljica Odsjeka i doc. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić, voditeljica Instituta za književnost i kulturološke studije Centra NIRSA FF UNSA. Tom prilikom razmatrana su pitanja obostrane saradnje, zajedničkih projekata i mogućnosti stipendiranja studenata na univerzitetima u Ruskoj Federaciji.

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                           

FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E N J E

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje:

 

Mr. Almina Lisičić-Hedžić

Opširnije: Izvještaj Komisije za ocjenu...

1. Slovenački jezik I, IP- izborni predmet na Vanjskoj listi Fakulteta: 2P, 2S, 4 ECTS,

(zimski i ljetni semestar, 1. i 2. godina II ciklusa studia).

Studenti se prijavljuju preko Studentske službe FF-a.

2. Slovenački jezik za studente UNSA, kao i za druge zainteresirane studente FF-a I.  - fakultativni predmet (2P, 2S),

Fakultativni predmet odvijat će se tokom čitave ak. 2018/2019. g. te će, nakon ispunjenih svih uvjeta i kriterija, studenti dobiti uvjerenje koje izdaje FF UNSA.

Studenti će se prijavljivati direktno voditelju predmeta, lektoru za slovenački jezik, mr. Pavelu Ocepeku.

Opširnije: Slovenački jezik na FFUNSA