Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu i kulturnu podršku (EACEA) organizira online informativnu konferenciju na temu “Kako uspješno pripremiti vaš projektni prijedlog ” u okviru konkursa na Erasmus+ programa za 2019. godinu za izgradnju kapaciteta u području visokog obrazovanja. Ova sesija, koja će biti online (web-streaming), posebno je dizajnirana za sve osobe koji pripremaju prijedlog projekta.

Online informativna sesija će se održati u ponedjeljak, 26.11.2018. godine u 10.00 sati (vrijeme u Briselu) i trajat će oko 2 sata. Da biste pristupili web-streamingu, morat ćete se registrirati prije početka sesije.

Vodič: „Informacije o dostupnim programima saradnje za 2019. godinu za Univerzitet u Sarajevu i instrukcije za prijavu“ koje se odnose na proceduru prijave na programe Erasmus+, Horizon2020, IPA i Ceepus. Uz vodič, ovdje je i zahtjev kao zvanični prateći dokument prilikom slanja dokumenata na potpis u Rektorat Univerziteta u Sarajevu.

Prezentacije sa Nacionalnog Erasmus+ informativnog dana, održanog 8. novembra  2018. godine možete naći na linku:

http://www.unsa.ba/index.php/novosti/odrzan-nacionalni-erasmus-informativni-dan-u-bosni-i-hercegovini

Prilozi:

Informacije o dostupnim programima saradnje za 2019. godinu za Univerzitet u Sarajevu i instrukcije za prijavu

Zahtjev za pripremanje dokumentacije za poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru Erasmus+ ili drugih međunarodnih obrazovnih programa

Informacije o dostupnim programima saradnje i instrukcije za prijavu