ODRŽANI DANI TURGENJEVA U SARAJEVU

(22. i 23. 11. 2018.)

Povodom 200. godišnjice rođenja velikog ruskog klasika Ivana Sergejeviča Turgenjeva u Sarajevu su 22. i 23. 11. 2018. godine održani Dani Turgenjeva. Riječ je o godišnjici koja se u skladu s odlukom Glavne konferencije UNESCO-a obilježava u cijelom svijetu. 

Povodom jubileja u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH otvorena je izložba „Sjećanje na Ivana Sergejeviča Turgenjeva“ u organizaciji Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, Ruske humanitarne misije za Balkan (RHM), Instituta za književnost i kulturološke studije Centra NIRSA Filozofskog fakulteta UNSA i Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.  Postavka eksponata i panoa u vlasništvu ruskog Državnog muzeja „Aleksandar Sergejevič Puškin“ svjedoči o događajima, savremenicima i crticama iz života istaknutog ruskog književnika. Bosanskohercegovački doprinos toj izložbi su četiri postera na kojima se vide fotografije s predstava iz 1947. godine, kada su Turgenjevljeva djela posljednji put bila prikazana u Narodnom pozorištu u Sarajevu. 

Institut za književnost i kulturološke studije podorganizaciona je jedinica Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (NIRSA) i trenutno jedina naučnoistraživačka ustanova ove vrste nakon gašenja nekadašnjeg Instituta za književnost u Sarajevu (osnovan 1966. – prestao sa radom 1992.).

U osnovne pravce djelatnosti Instituta spadaju književnoteorijska, književnohistorijska, komparatistička te poetička istraživanja, odnosno proučavanje i tumačenje književnih i kulturnih fenomena u najširem smislu, kako u oblasti književnosti BiH / književnosti naroda BiH, tako i u području stranih književnosti / književnosti na stranim jezicima – arapskom, engleskom, francuskom, grčkom, italijanskom, latinskom, njemačkom, perzijskom, ruskom (i drugim slavenskim jezicima), španskom, turskom…, a posebna pažnja posvećena je stvaranju preduvjeta za pripremanje historije književnosti BiH.