Institut za teorijska, analitička i primijenjena istraživanja u društvenim i humanističkim disciplinama djeluje u sklopu Centra NIRSA i bavi se proučavanjem suvremenih filozofskih problema i razvija formalne analitičke alate za njihovo razumijavanje; proučava  fenomene društvene i političke ontologije u oblasti sociologije; bavi se proučavanjem psiholoških fenomena i mentalnih stanja u područjima bihejvioralne, analitičke, deskriptivne, kognitivne i drugih područja psihologije; bavi se proučavanjem aspekata obrazovanja i vaspitanja u različitim dobnim, spolnim, profesionalnim i radnim okruženjima, te se u institutu kontekstualiziraju  doprinosi postmodernih istraživanja u oblasti svjetske književnosti, književnosti naroda u Bosni i Hercegovini, opće I nacionalnih historija, itd.