POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

UNIVERZITETU ARTOIS (UNIVERSITÉ d' ARTOIS), ARRAS, FRANCUSKA

u zimskom semestru 2019/2020. studijske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Artois moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost.

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente i nastavno osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na:

UNIVERZITETU ŠLESKI U KATOWICAMA, POLJSKA

(University of Silesia in Katowice),

u ljetnom semestru 2018/2019. akademske godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Šleski univerzitetu u Katowicama moguće su mobilnosti u okviru tamošnjeg Instituta za slavističku filologiju Filološkog fakulteta, odnosno pripadajućih područja u okviru ovih institucija. Slavic Studies, Literature and linguistics.

Rok za prijavu je 12. 01. 2019. godine.

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za nastavno osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na:

UNIVERZITETU ARTOIS (UNIVERSITÉ d' ARTOIS), ARRAS,FRANCUSKA

u ljetnom semestru 2018/2019. akademske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Artois moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost i historija.

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za nastavno osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na Univerzitetu:

FATIH SULTAN MEHMET VAKIF, Istanbul, Turska

u ljetnom semestru 2018/2019. akademske godine

Poštovani voditelji odsjeka,

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisali smo danas konkurs za studente i nastavno osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na UNIVERZITETU ADAM MICKIEWICZ U POZNANJU, Poznanj, Poljska, u ljetnom semestru 2018/2019. akademske godine.

Programi mobilnosti