POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

(Usljed nedovoljnog broja prijava na Konkurs za prijavu studenata, akademskog i administrativnog osoblja, objavljen 27. 11. 2019. godine, u okviru ERASMUS+ programa /kreditna mobilnost/)

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE AKADEMSKOG I ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA NA

Univerzitet Lyon 2, Francuska (Université Lumière Lyon 2, France)

u ljetnom semestru 2019/2020. studijske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Lyonu moguće su mobilnosti u okviru područja linguistika/francuski jezik i književnost i sociološke i bihevioralne nauke.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • akademsko osoblje za mobilnost Odsjeka za romanistiku i Odsjeka za sociologiju

(3 mjesta, 5 radnih dana, 8 sati);

  • administrativno osoblje za trening (1 mjesto, 5 radnih dana, 8 sati).

PRILOZI:


Programi mobilnosti