UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Sarajevo, 20. 09. 2019. godine

PRIJEM DOKUMENATA – PRVI CIKLUS STUDIJA

PO KONKURSU ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI – DRUGI ROK

KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U DRUGOM PRIJAVNOM ROKU DOKUMENTE MOGU PREDATI U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA U PERIODU OD 23. 09. DO 30.09. 2019. GODINE od 8:00 do 14:00 sati.

IZ DEKANATA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Sarajevo, 12. 6. 2019. godine

 

U skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini i sa članom 8. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini, izdaje se sljedeće

OBAVJEŠTENJE

Na prijemnom ispitu (Test općeg znanja i Test znanja iz psihologije) na Odsjeku za psihologiju, svi postignuti rezultati na prijemnom ispitu bit će uračunati u ukupan broj bodova za rangiranje kandidata.

IZ DEKANATA