U srijedu, 16. oktobra 2019. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu počela je realizacija škole „Učimo bosanski jezik“ za studente koji borave na Univerzitetu u Sarajevu u okviru programa razmjene studenata. Studente je na početku programa pozdravio doc. dr. Amir Duranović, prodekan za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta predstavivši Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Službu za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta te Azru Hodžić-Čavkić, koja će izvoditi nastavu u okviru programa „Učimo bosanski jezik“. Studenti su upoznali Fakultet, programe koji se realiziraju, a posebno su upoznati sa sadržajem kursa i načinom njegove realizacije u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine.

U srijedu, 9. oktobra 2019. godine Nj. E. Petar Ivancov, ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini posjetio je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Posjeta je organizirana u okviru manifestacije Prezentacija ruskih univerziteta u Bosni i Hercegovini, koja je organizirana na Filozofskom i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Klikom na sliku otvarate galeriju

Nakon susreta i razgovora sa dekanom Filozofskog fakulteta prof. dr. Muhamedom Dželilovićem i prodekanom za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo doc. dr. Amirom Duranovićem, ambasador Ivancov je zajedno sa dekanom Dželilovićem otvorio Prezentaciju ruskih univerziteta na Filozofskom fakultetu. Posjeta je istovremeno iskorištena za razgovore o dosadašnjoj saradnji kao i mogućnostima za proširenje saradnje sa univerzitetima u Ruskoj Federaciji.

U organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Instituta za pitanja edukativne politike „Eureka“, podršku Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, Odsjeka za slavenske jezike i književnosti i službi Filozofskog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 9. oktobra 2019.  upriličena je cjelodnevna prezentacija ruskih univerziteta s ciljem upoznavanja studenata Filozofskog fakulteta i drugih zainteresiranih o mogućnostima i načinima za studiranje na univerzitetima u Ruskoj Federaciji.

Klikom na sliku otvarate galeriju

Organizirana su javna predavanja i radionice, prezentacija promotivnih materijala i diskusije o temama visokog obrazovanja u Rusiji, načinima kako doći do obrazovanja na ruskim univerzitetima i slično. Uz predavanja i radionice, promotivne štandove imali su  Sanktpeterburški državni univerzitet, Moskovski državni psihološko-pedagoški univerzitet, Akademija muzike "Gnjesini", Državni pedagoški univerzitet "Lav Tolstoj" (Tula), Moskovski državni univerzitet prehrambene industrije, Ekonomski univerzitet Vlade Rusije.

Dana 05.10.2019. godine održan je okrugli sto pod nazivom „Smjernice za unapređenje nastavničke profesije“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Ovom prilikom naučnoistraživački tim projekta „Smjernice za unapređenje nastavničke profesije“ predstavio je rezultate dvogodišnjeg projekta čiju izradu je podržalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Ujedno, obilježen je i Svjetski dan učitelja/nastavnika.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 3. i 4. oktobra 2019. godine održava se konferencija pod naslovom „Nehemija 'Hija' Hajon i izazovi sabetijanskog vođstva nakon 1676. godine“.

Konferencija se održava u organizaciji Centra Moshe David Gaon za jevrejsko-španske studije i Centra J. R. Elyacher za izučavanje sefardskog naslijeđa Univerziteta Ben-Gurion iz Negeva, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  i Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine.

U četvrtak 19. septembra 2019. godine ataše za obrazovanje pri Ambasadi Republike Turske u Sarajevu gospodin Vasi Ete posjetio je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Domaćin susreta bio je doc. dr. Amir Duranović, prodekan za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo. Tom prilikom razgovaralo se o rezultatima dosadašnje, kao i o mogućnostima novih vidova saradnje. Izneseni su pozitivni utisci o programu Ljetne škole turskog jezika za studente Odsjeka za orijentalnu filologiju organiziranom u julu 2019. godine na Univerzitetu Gaziosmanpaşa u Tokatu, a koji je realiziran u saradnji sa Uredom za obrazovanje Ambasade Republike Turske u Bosni i Hercegovini.

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                

FILOZOFSKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/83 od 3. 7. 2019. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/251 od 12. 7. 2019. godine

o b j a v l j u j e

KONKURS

za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2019/2020. godini.

U okviru priprema za manifestaciju „Prezentacija ruskih univerziteta u Sarajevu“ čije je održavanje planirano u oktobru mjesecu 2019. godine, Treći sekretar Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, Lilia Sabirova 05.  septebra 2019. godine posjetila je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom održan je radni sastanak na kojem je, osim razgovora o mogućnostima i kapacitetima Filozofskog fakulteta kao centralnog nosioca ove manifestacije, bilo riječi i o uključivanju drugih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu u implementaciju ove značajne manifestacije.