Povodom obilježavanja Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u Bosni i Hercegovini, 7. septembra 2018. godine, Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizirala je okrugli stol na temu „Budućnost visokoškolskih biblioteka“.

Učesnike Okruglog stola pozdravio je dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muhamed Dželilović i istakao važnost uloge biblioteke u obrazovanju.

Uvodno izlaganje imao je Armin Talić, generalni direktor udruženja Bit Alijansa, profesorice sa Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Lejla Kodrić-Zaimović i prof. dr. Senada Dizdar kao i asistent Feđa Kulenović. Moderator Okruglog stola bio je Saša Madacki iz Rektorata UNSA. Govorilo se o budućnosti visokoškolskih biblioteka, razvoju inovativnih bibliotečko-informacijskih usluga, IT kompetencijama i vještinama bibliotekara, strateškom upravljanju i drugim važnim temama. Spoj tradicionalnih i modernih pristupa u upravljanju bibliotekama garantira uspjeh visokoškolskih biblioteka.

 

Klik na sliku da otvorite galeriju slika

 

Treba istaći da je zainteresiranost za ovaj Okrugli stol bila izuteno velika. Nakon diskusije upriličeno je i druženje bibliotekara u prostoru čitaonice Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Također, Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizirala je i programsku aktivnost u ustanovi JU Djeca Sarajeva, vrtić “Aprilski cvjetovi” pod nazivom Biblioteka – mjesto susreta.
Bibliotekari i studenti bibliotekarstva Filozofskog fakulteta UNSA čitali su bajke kostimirani u likove iz Grimmovih bajki.

Filozofski fakulteta Univerziteta u Sarajevu bio je i domaćin konferencije za medije povodom održavanja Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji za medije obratile su se: prodekanesa za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo doc. dr. Selma Đuliman, prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo i mr. sc. Nadina Grebović-Lendo, šefica Biblioteke i predsjednica Akcijske grupe Nacionalnog dana svjesnoti o bibliotekama u BiH ispred Univerziteta u Sarajevu.

Projekat ERASMUS + Capacity Building in Higher Education (CBHE) – Umrežena biblioteka – službe podrške: Modernizacija biblioteka u zemljama zapadnog Balkana kroz razvoj osoblja i reformu bibliotečkih usluga ima za cilj doprinijeti modernizaciji bibliotečkih usluga i usavršavanju bibliotekara u zemljama Zapadnog Balkana. Partneri LNSS projekta iz Bosne i Hercegovine su: Univerzitet u SarajevuSveučilište u Mostaru i Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać.

Cilj Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama je podsjetiti građanke i građane na važnost učešća biblioteke u izgradnji društva znanja. Biblioteke (javne, akademske, školske, specijalne) – partneri iz Bosne i Hercegovine su 7. septembra 2018. godine učestvovali u promociji svojih usluga nudeći građanima različite edukativne sadržaje (promocije, večeri poezije, okrugle stolove, izložbe i sl.). Univerzitet u Sarajevu je ove godine imao 40 partnerskih institucija s više od 90 različitih programskih sadržaja.