UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Sarajevo, 12. 6. 2019. godine

 

U skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini i sa članom 8. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini, izdaje se sljedeće

OBAVJEŠTENJE

Na prijemnom ispitu (Test općeg znanja i Test znanja iz psihologije) na Odsjeku za psihologiju, svi postignuti rezultati na prijemnom ispitu bit će uračunati u ukupan broj bodova za rangiranje kandidata.

IZ DEKANATA

naslovna lat