Rasporedi predavanja za III ciklus studija

Rasporede predavanja za III ciklus studija (doktorski studij) možžete pronaći OVDJE.

Akademski kalendar nastave i događanja za 64. akademsku 2013/2014. godinu

Akademski kalendar (2013/2014.)

Liste izbornih predmeta

Vanjske i unutarnje liste izbornih predmeta svih odsjeka, sa obrascima za prijavu, možete preuzeti OVDJE

Zakon o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst

Sa linka ispod možete preuzeti Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13).

   Zakon o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst

Nastavni planovi i programi doktorskih studija

Pedagoško Obrazovanje Nastavnika 2013/2014.

Materijale kursa Pedagoško Obrazovanje Nastavnika (PON) možete preuzeti OVDJE.

Svi materijali su kompresovani u jednu datoteku koristeći program WinRAR.

Konkurs za upis studenata u III ciklus studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu u školskoj 2014/2015. godini.

Konkurse i Prijave na konkurse možete preuzeti sa linkova ispod.

Doktorski studij iz germanistike
Konkurs Prijava na konkurs
Doktorski studij iz historije
Konkurs Prijava na konkurs
Doktorski studij iz lingvističke bosnistikeKonkurs Prijava na konkurs
Doktorski studij iz komparativne književnosti "Književnost i kultura"Konkurs Prijava na konkurs

  
Konkurs (Za prijem kandidata za pedagoško obrazovanje)

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 126. stava 2., 3. i 4. Pravila Filozofskog fakulteta u Sarajevu - Prečišćeni tekst i Odluke Nastavno-naučnog vijeća broj: 02-01/283 od 5. 9. 2013. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu 

o b j a v l j u j e 

KONKURS

 

Za prijem kandidata za pedagoško obrazovanje u akademskoj 2014/2015. godini.

Čitaj dalje...
 
Konkurs (kurs bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika za strane državljane)

Na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 

o b j a v l j u j e

 

KONKURS

Za prijem kandidata na

KURS BOSANSKOG, HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKA ZA STRANE DRŽAVLJANE

u akademskoj 2014/2015. godini

 

Kurs bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika sa fondom od 72 nastava sata.

Čitaj dalje...
 
Interni poziv za učešće u programu TRAIN u akademskoj 2014/2015. godini
Pravo  učešća  ima  akademsko  osoblje  Univerziteta  u  Sarajevu  u  zvanjima:  asistent,  viši asistent, docent.
Čitaj dalje...
 
Obavještenje za studente koji upisuju I godinu I ciklusa studija

Studenti koji upisuju I godinu I ciklusa studija za indeks i upisni materijal uplaćuju 30,00 KM na račun broj 161 000 00089600 95 SBERBANK.

Svrha uplate: indeks i upisni materijal za upis na Filozofski fakultet

Primalac: Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Nakon što student izvrši uplatu, uplatnicu treba predati na šalteru recepcije Fakulteta, gdje će mu biti izdati indeks i kompletan upisni materijal.
Studentska služba
 
Obavještenje

Zgrada Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

za vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora bit će zatvorena

od 21. 7. do 23. 8. 2014. godine.

IZ DEKANATA

 
Odluka Senata o dodatnom upisu

I

Daje se saglasnost na dodatni upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2014/2015. godini, organizacionim jedinicama koje zadovoljavaju prostorne kapacitete u skladu sa Standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo.

Čitaj dalje...
 
Obavijest o odbranama magistarskih radnji

O b a v i j e s t

MAGISTARSKE RADNJE

 

1) Zenaida Karavdić branit će magistarski rad iz lingvistike pod naslovom:

Sintaksičke osobine ijekavskošćakavskoga govora Sarajeva

Odbrana će se održati 3. 9. 2014. godine u 10 sati, sala 82/I.

Čitaj dalje...
 
Obavještenje

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

O B A V J E Š T E N J E

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti, Izvještaje Komisijâ o ocjeni prezentacije radne verzije doktorskih disertacija i korigirane verzije projekata doktorskih disertacija kandidatâ:

Čitaj dalje...
 
Obavještenje o upražnjenim pozicijama po Konkursu za upis u I godinu I ciklusa studija
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu oglašava upražnjene pozicije po Konkursu za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademske 2014/2015. godine, kako slijedi:
Čitaj dalje...
 
Konačne rang-liste za upis u I godinu I ciklusa studija ak. 2014/2015. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Sarajevo, 14. juli/srpanj 2014. godine


Konačne rang-liste za upis u I godinu I ciklusa studija ak. 2014/2015. godine možete preuzeti sa linkova ispod.

 
Natječaj za 12. broj časopisa za književnu i kulturnu teoriju "k."

Uredništvo "k.", studentskog časopisa za književnost, književnu i kulturnu teoriju, raspisuje natječaj za objavu radova u 12. broju časopisa. Novi, dvanaesti broj časopisa, primarno je usmjeren na razmatranje suvremene komparatistike u regionalnom kontekstu. Broj će se baviti metodologijom komparativne književnosti na području zemalja bivše Jugoslavije u pojedinim nacionalnim kontekstima i općenito u okviru regionalnog izučavanja književnosti.

Čitaj dalje...
 
Obavještenje

Preliminarne rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2014/2015. godine bit će objavljene 09.07.2014. godine.

Na osnovu člana 9. Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini, na objavljenu rang-listu može se uložiti pisani prigovor Nastavno-naučnom vijeću Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Prigovori se podnose na protokol Fakulteta 10.,11. i 12. jula/srpnja 2014. godine.

Sjednica Nastavno-naučnog vijeća na kojoj će se usvojiti konačne liste bit će održana 14. 7. 2014. u 11 sati.

IZ DEKANATA

 
Rezultati ispita iz predmeta Sociologija (opći predmet)

   Odsjek za germanistiku

   Odsjek za romanistiku

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 18 od 41
  • Bosnian
  • English

Donacija knjiga Ambasade Italije u BiH

Ambasador Republike Italije u Bosni i Hercegovini, Nj. E. Ruggero Corrias, posjetio je Filozofski fakultet u Sarajevu 23.5.2014. godine i Odsjeku za romanistiku uručio donaciju od 300 knjiga na italijanskom jeziku. Donirane knjige obavezna su literatura studentima italijanskog jezika i književnosti i stoga imaju veliki značaj za njihovo daljnje napredovanje u izučavanju ovog jezika i kulture. Tom prilikom ambasador Corrias se upoznao i porazgovarao sa nastavnicima, saradnicima i studentima Katedre za italijanski jezik i književnost. Na ovaj način je proslavljena i posebna godina za ovu katedru, jer je u akademskoj 2013./14. godini po prvi put u historiji našeg fakulteta i u historiji Bosne i Hercegovine pokrenut jednopredmetni studij italijanskog jezika i književnosti.
Galeriju slika možete pogledati OVDJE.

Donacija opreme Agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju Republike Turske (TIKA)

Galeriju slika posjete ministra ekonomije Republike Turske Nihata Zeybekcija, federalnog ministra sporta i kulture Salmira Kaplana i gradonačelnika Sarajeva Ive Komšića Filozofskom fakultetu u Sarajevu, prilikom uručenja tehničke opreme Katedri za turski jezik i književnost Odsjeka za orijentalnu filologiju, možete pogledati OVDJE.

Obavještenje o načinu vršenja uplata po raznim svrhama za Filozofski fakultet u Sarajevu

Zbog poteškoća u ažuriranju transakcija, molimo Vas da OVDJE pročitate ispravan način popunjavanja uplatnice.

 

Računovodstvo Fakulteta

Slike sa fakulteta

filozofskifakultet13.jpg

Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnost

  • Informacija o uvođenju Help Deska
  • Informacija o upotrebi prostora i opreme
  • Informacija o rezultatima konkursa
  • Informacija o programima i projektima centra NIRSA
  • Informacija o izboru državnih predstavnika u FPEU 7
  • Novi izgled stranice Centra NIRSA