Akademski kalendar za 2014/2015. godinu

Akademski kalendar (2014/2015.)

Zakon o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst

Sa linka ispod možete preuzeti Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13).

   Zakon o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst

Nastavni planovi i programi doktorskih studija

Pedagoško Obrazovanje Nastavnika 2013/2014.

Materijale kursa Pedagoško Obrazovanje Nastavnika (PON) možete preuzeti OVDJE.

Svi materijali su kompresovani u jednu datoteku koristeći program WinRAR.

Konkurs za upis studenata u III ciklus studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu u školskoj 2014/2015. godini.

Konkurse i Prijave na konkurse možete preuzeti sa linkova ispod.

Doktorski studij iz germanistike
Konkurs Prijava na konkurs
Doktorski studij iz historije
Konkurs Prijava na konkurs
Doktorski studij iz lingvističke bosnistikeKonkurs Prijava na konkurs
Doktorski studij iz komparativne književnosti "Književnost i kultura"Konkurs Prijava na konkurs

  
Obavještenje o Konkursu / Natječaju za izbor korisnika sredstava Fondacije za izdavaštvo

Fondacija za izdavaštvo FBiH objavila je Konkurs / Natječaj za izbor korisnika sredstava za 2014. godinu.

Konkurs / Natječaj je raspisan za slijedeće oblasti:

Čitaj dalje...
 
Obavještenje o Konkursu / Natječaju za izbor korisnika sredstava Fondacije za bibliotečku djelatnost

Fondacija za bibliotečku djelatnost FBiH objavila je Konkurs / Natječaj za izbor korisnika sredstava za 2014. godinu.

Konkurs / Natječaj je raspisan za slijedeće oblasti:

Čitaj dalje...
 
Obavještenje o aktivnostima projektne platforme Danube-INCO.NET

Danube-INCO.NET projekta je platforma koju, unutar svoje strategije za dunavsku regiju, finansira Evropska unija, a cilj joj je naučnoistraživačka i akademska saradnja zemalja dunavskog riječnog sliva, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Između ostalog, projektna platforma nudi informacije o mogućnostima finansiranja naučnoistraživačkih i sl. projekata, naučnim konferencijama, saradnji u naučnim časopisima, programima naučnog i stručnog usavršavanja itd. Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.danube-inco.net.

Centar NIRSA

 
Rezultate ispita iz predmeta

Komunikacije u nastavi i Obrazovanje odraslih/Andragogija možete preuzeti sa linkova ispod.

   Komunikacije u nastavi (Odsjek za anglistiku)

Čitaj dalje...
 
Rezultati ispita iz predmeta Savremeni engleski jezik 4 (13.9.2014.)

Rezultate ispita možete preuzeti sa linka ispod.

   Rezultati ispita

 
Odluka i Obavještenje o upražnjenim pozicijama

po Konkursu za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini.

   Odluka i Obavještenje o upražnjenim pozicijama

 
Konačne rang-liste za upis u I godinu I ciklusa studija ak. 2014/2015. godine - DRUGI ROK
Konačne rang-liste možete preuzeti sa linkova ispod.

   Odluka i Obavještenje o upražnjenim pozicijama

 
Rezultati ispita iz predmeta Poezija engleskog romantizma (11.09.2014.)

Rezultate možete preuzeti sa linka ispod.

   Rezultati ispita

 
Rezultati ispita iz predmeta Metodologija i tehnika naučnog rada

Odsjek za Komparativnu književnost i bibliotekarstvo

Nastavnik: prof. dr. Senada Dizdar

Rezultati postignuti na testu znanja održanom 11. 9. 2014.

 Metodologija i tehnika naučnog rada

Čitaj dalje...
 
Rezultate ispita

iz predmeta Sintaksa turskog jezika 1, Sintaksa infinitnih formi, Tvorba riječi u turskom jeziku 1 (održanih 2. septembra 2014. godine), te Sintaksa turskog jezika 2 i Tvorba riječi u turskom jeziku 2 (održanih 9. septembra 2014. godine) možete preuzeti sa linkova ispod.

   Rezultati ispita (02.09.2014.)

   Rezultati ispita (09.09.2014.)

 
Rezultate popravnih ispita

iz predmeta Arhitektura renesanse i baroka (8.9.2014.) i Likovna umjetnost renesanse i baroka (8.9.2014.) možete preuzeti sa linkova ispod.

   Arhitektura renesanse i baroka

   Likovna umjetnost renesanse i baroka

 
Rezultate ispita

iz predmeta Časopis i znanstvena komunikacija, Klasifikacija i klasifikacijski sistemi, Bibliotečka katalogizacija i OPAC i Organizacija znanja možete preuzeti sa linka ispod.

   Rezultati ispita (04.09.2014.)

 
Rezultati ispita iz predmeta Bosanski jezik II / Hrvatski jezik II / Srpski jezik II (8.9.2014.)

Rezultate možete preuzeti sa linkova ispod.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 18 od 58
  • Bosnian
  • English

Donacija knjiga Ambasade Italije u BiH

Ambasador Republike Italije u Bosni i Hercegovini, Nj. E. Ruggero Corrias, posjetio je Filozofski fakultet u Sarajevu 23.5.2014. godine i Odsjeku za romanistiku uručio donaciju od 300 knjiga na italijanskom jeziku. Donirane knjige obavezna su literatura studentima italijanskog jezika i književnosti i stoga imaju veliki značaj za njihovo daljnje napredovanje u izučavanju ovog jezika i kulture. Tom prilikom ambasador Corrias se upoznao i porazgovarao sa nastavnicima, saradnicima i studentima Katedre za italijanski jezik i književnost. Na ovaj način je proslavljena i posebna godina za ovu katedru, jer je u akademskoj 2013./14. godini po prvi put u historiji našeg fakulteta i u historiji Bosne i Hercegovine pokrenut jednopredmetni studij italijanskog jezika i književnosti.
Galeriju slika možete pogledati OVDJE.

Donacija opreme Agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju Republike Turske (TIKA)

Galeriju slika posjete ministra ekonomije Republike Turske Nihata Zeybekcija, federalnog ministra sporta i kulture Salmira Kaplana i gradonačelnika Sarajeva Ive Komšića Filozofskom fakultetu u Sarajevu, prilikom uručenja tehničke opreme Katedri za turski jezik i književnost Odsjeka za orijentalnu filologiju, možete pogledati OVDJE.

Obavještenje o načinu vršenja uplata po raznim svrhama za Filozofski fakultet u Sarajevu

Zbog poteškoća u ažuriranju transakcija, molimo Vas da OVDJE pročitate ispravan način popunjavanja uplatnice.

 

Računovodstvo Fakulteta

Slike sa fakulteta

filozofskifakultet7.jpg

Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnost

  • Informacija o uvođenju Help Deska
  • Informacija o upotrebi prostora i opreme
  • Informacija o rezultatima konkursa
  • Informacija o programima i projektima centra NIRSA
  • Informacija o izboru državnih predstavnika u FPEU 7
  • Novi izgled stranice Centra NIRSA