Akademski kalendar za 2014/2015. godinu

Akademski kalendar (2014/2015.)

Zakon o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst

Sa linka ispod možete preuzeti Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13).

   Zakon o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst

Nastavni planovi i programi doktorskih studija

Pedagoško Obrazovanje Nastavnika 2013/2014.

Materijale kursa Pedagoško Obrazovanje Nastavnika (PON) možete preuzeti OVDJE.

Svi materijali su kompresovani u jednu datoteku koristeći program WinRAR.

Odsjek za pedagogiju
Pedagogija 1 - rezultati polusemestralnog ispita (24.11.2014.) Ispiši E-mail

Studentima Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Odsjeka za književnosti naroda BiH, Odsjeka za romanistiku i Odsjeka za slavenske jezike i književnost.

   Pedagogija 1 - rezultati

 
Pedagogija 1 - rezultati polusemestralnog ispita (24.11.2014.) Ispiši E-mail

Studentima druge godine Odsjeka za orijentalnu filologiju i Odsjeka za historiju. Rezultate možete preuzeti sa linka ispod.

   Pedagogija 1 - rezultati ispita

 
Nastavni planovi i programi Ispiši E-mail

   Akademska 2013/14. godina  (primjena od I godine I ciklusa studija)

   Odluka o matičnim oblastima i predmetima 

   Akademska 2009/2010. godina

   Akademska 2008/09. godina

 
Naša web stranica Ispiši E-mail
http://www.pedagogijaffsa.com/
 
  • Bosnian
  • English

Donacija knjiga Ambasade Italije u BiH

Ambasador Republike Italije u Bosni i Hercegovini, Nj. E. Ruggero Corrias, posjetio je Filozofski fakultet u Sarajevu 23.5.2014. godine i Odsjeku za romanistiku uručio donaciju od 300 knjiga na italijanskom jeziku. Donirane knjige obavezna su literatura studentima italijanskog jezika i književnosti i stoga imaju veliki značaj za njihovo daljnje napredovanje u izučavanju ovog jezika i kulture. Tom prilikom ambasador Corrias se upoznao i porazgovarao sa nastavnicima, saradnicima i studentima Katedre za italijanski jezik i književnost. Na ovaj način je proslavljena i posebna godina za ovu katedru, jer je u akademskoj 2013./14. godini po prvi put u historiji našeg fakulteta i u historiji Bosne i Hercegovine pokrenut jednopredmetni studij italijanskog jezika i književnosti.
Galeriju slika možete pogledati OVDJE.