Centar za strane jezike organizira kurseve stranih jezika koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu, certificiranu provjeru znanja iz stranih jezika, te specijalizirane kurseve vezane za jezik.

Specijalizirani kursevi uključuju i obuku  iz konferencijskog prevođenja. Obuka se drži uz korištenje najsavremenije opreme (Brahler) i kabina koje zadovoljavaju međunarodne standarde, a izvode je iskusni profesionalni prevodioci koji su u Direkciji za konferencijsko prevođenje Evropske komisije (SCIC) stekli kvalifikaciju predavača. Jezici uključeni u obuku: engleski, njemački, francuski.

Certificirana provjera znanja za engleski jezik je namijenjena svima koji žele imati međunarodno priznato uvjerenje, a organizira se u saradnji s Britanskim savjetom. Provjera znanja izvodi se na platform APTIS, koju koriste brojni univerziteti u Evropi i svijetu. Cjenovno je pristupačna, jer je namijenjena prvenstveno studentima Univerziteta u Sarajevu koji se prijavljuju na programe razmjene, ali i dostupna građanstvu. Certifikat zajednički izdaju Britanski savjet (British Council) i Filozofski fakultet, međunarodno je priznat i može se koristiti u profesionalne i akademske svrhe (prijava za posao, prijava za stipendiju, akademsku razmjenu i sl.).

Od akademske 2018/19. Centar će nuditi i kurseve jezika koji se do sada nisu izučavali (romski, ladino, hebrejski), te specijalizirane kurseve jezika (engleski za akademske potrebe, engleski za pravnike itd.).