Studentska služba

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

U SKLADU SA ODLUKOM SENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU BROJ: 01-19-3/20 OD 9. 9. 2020. GODINE KOJOM JE ODOBREN DODATNI UPISNI ROK U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI, OBAVJEŠTAVAMO ZAINTERESIRANE DA PRIJAVU KOJA SE MOŽE DOBITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI, SA DOKUMENTACIJOM PROPISANO USLOVIMA KONKURSA, MOGU PREDATI DIREKTNO U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA.

DEKANAT

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

U SKLADU SA ODLUKOM SENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU BROJ: 01-18-2/20 OD 29. 7. 2020. GODINE O PROŠIRENJU UPISNIH KVOTA NA:

  • ODSJEK ZA ANGLISTIKU 30 redovan studij – troškove studija snose sami studenti
  • ODSJEK ZA GERMANISTIKU 20 redovan studij – troškove studija snose sami studenti
  • ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU 30 redovan studij – troškove studija snose sami studenti
  • ODSJEK ZA PEDAGOGIJU 25 redovan studij – troškove studija snose sami studenti

 

PO KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA, MOLIMO ZAINTERESIRANE DA PRIJAVU ZA UPIS STUDENATA U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA KOJA SE MOŽE DOBITI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI, DOSTAVE DIREKTNO NA STUDENTSKU SLUŽBU FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU.

DEKANAT