U ponedjeljak, 27. jula 2020. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu potpisan je Sporazum o saradnji između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Centar za mirovno obrazovanje (Peace Education Hub) i Predstavništva Forum Zivilier Friedendienste e. V. u Bosni i Hercegovini (Forum ZFD).

Sporazum su potpisali prof. dr. Muhamed Dželilović, dekan Filozofskog fakulteta UNSA, Judith Brand, programska direktorica Foruma ZFD i prof. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić, voditeljica Centra za mirovno obrazovanje Filozofskog fakulteta UNSA. Potpisivanju su prisustvovali doc. dr. Amir Duranović, prodekan za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta UNSA sa saradnicima i doc. dr. Selma Đuliman (Odsjek za anglistiku).

Cilj je Sporazuma obezbijediti mogućnosti za realizaciju zajedničkih projekata usmjerenih ka jačanju kapaciteta Filozofskog fakulteta UNSA i saradnju sa nevladinim organizacijama istog ili srodnog usmjerenja a u nastojanju da nastavnici, saradnici, i studenti Filozofskog fakulteta budu u prilici učestvovati u realizaciji projekata kojim jačaju znanje, vještine i kompetencije koje se stječu studiranjem na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Klikom na sliku otvarate galeriju

MunirDrkic

Prof. dr. Munir Drkić, vanredni profesor na Katedri za perzijski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, imenovan je za člana Naučnog odbora za izradu „Enciklopedije o Rumiju“, projekta koji se realizira pri Odjelu za nauku i tehnologiju Ureda Predsjednika IR Iran. Katedra za studije o Dželaluddinu Rumiju pokrenula je projekat izrade „Enciklopedije o Rumiju“ kao prvi takav referentni izvor u oblasti istraživanja života, djela i učenjā Dželaluddina Rumija. Ova enciklopedija nastaje uz sudjelovanje profesora i stručnjaka iz različitih država.

Profesor Munir Drkić je istovremeno i odgovorna osoba Katedre za studije o Dželaluddinu Rumiju (Odjel za nauku i tehnologiju Ureda Predsjednika IR Iran) za područje Balkana, što predstavlja izuzetno priznanje akademskom radu prof. dr. Munira Drkića i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u cjelini.

Ambasador Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini Nj. E. Hani Abdullah M. Mominah posjetio je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu 22. novembra 2019. godine. Saudijsku delegaciju činili su, pored ambasadora, Mahmood Salih, generalni sekretar Međunarodnog centra Kralj Abdullah bih Abdulaziz za arapski jezik u Rijadu, Kraljevina Saudijska Arabija, Bader Aljaber, dekan postdiplomskog studija na Univerzitetu Imam Muhammed bih Saud u Saudijskoj Arabiji, Muhamed Ali Šejh, direktor Kulturnog centra Kralj Fahd sa saradnicima. Uz prof. dr. Muhameda Dželilovića, dekana Filozofskog fakulteta, delegaciju su dočekali i prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Salih Fočo, prodekan Filozofskog fakulteta, Azra Kreso, sekretar Filozofskog fakulteta i doc. dr. Amir Duranović, prodekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu, te nastavnici i saradnici Odsjeka za orijentalnu filologiju.

Datum događaja: 04 Nov
Mjesto događaja: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo

Univerzitet u Sarajevu ove godine obilježava 70 godina postojanja i 15 godina primjene bolonjskog koncepta studiranja. Ovaj značajni jubilej najstarije i najveće visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini obilježavamo nizom manifestacija i aktivnosti, među koje spada i organizacija okruglih stolova, akademskih sastanaka i radionica.

U okviru navedenih aktivnosti Univerzitet u Sarajevu organizira i seriju okruglih stolova pod nazivom „Visoko obrazovanje, društvene potrebe  i tržište (rada)“, s ciljem otvaranja ozbiljnih diskusija o temi obima i modaliteta povezanosti visokoškolskog obrazovnog sistema i tržišta rada. Taj problem je identificiran u različitim analizama, a u cilju njegovog rješavanja na Univerzitetu u Sarajevu se kontinuirano poduzimaju značajni koraci kroz saradnju sa oko dvije stotine subjekata društvene zajednice – privrednim komorama Kantona Sarajevo i FBiH, Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Udruženjem poslodavaca Kantona Sarajevo i brojnim drugim privrednim organizacijama i udruženjima. 

Planirana serija okruglih stolova podrazumijevala bi široko i multidisciplinarno postavljenu raspravu o strateškim, dugoročnim putevima društvenog razvoja, ali i što konkretnijim formuliranjem onih oblasti koje bi bile njegovi nosioci. Tako bismo mogli doći i do kratkoročnih i srednjoročnih projekata u Bosni i Hercegovini, pri čemu bi Univerzitet u Sarajevu mogao ponijeti onu temeljnu funkciju zbog koje je i osnovan – trasiranje puteva društvenog razvoja zemlje. Samo na taj način možemo ispravno pristupiti i pitanju odnosa obrazovnog sistema (naročito visokog obrazovanja) i onoga što uobičajeno zovemo „tržište rada“.

U okviru manifestacije „Mjesec Japana na Filozofskom fakultetu“ pozivamo sve zainteresovane da u ponedeljak, 10. 9. 2018. godine prisustvuju otvaranju izložbe bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika pod nazivom Japanesque sa početkom u 9,00 sati u holu Fakulteta. Izložba će biti otvorena za javnost do 21.9.2018. godine.

U utorak, 11.09.2018. godine će se održati muzička radionica u sali 74. u periodu od 18-20 sati, koju će voditi gosp. Yosuke IRIE.

Za navedene programe ulaz je slobodan, te se radujemo Vašem dolasku.

U okviru saradnje između Ambasade Japana u BiH i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dana, 5. 9. 2018. godine u prostorijama Fakulteta zvanično je otvorena manifestacija pod nazivom: „Mjesec Japana na Filozofskom fakultetu“.

U uvodnom dijelu prisutnima su se obratili Nj. E. Hideyuki SAKAMOTO, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini i prof. dr. Muhamed Dželilović, dekan Filozofskog fakulteta.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i ove godine po treći put sudjeluje u organizaciji i realizaciji Ljetne škole Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Northwestern (Northwestern University, Evanston, savezna država Illinois, SAD) pod nazivom „Komparativno javno zdravstvo: Srbija i Bosna i Hercegovina“. U ovaj projekt su uključeni i Medicinski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo. Program postigao je veliku prepoznatljivost i atraktivnost među studentima Univerziteta Northwestern (NU), što se ogleda i u sve većem broju njihovih prijava za ovaj program. Ljetna škola se odvija u dva dijela, i nakon mjesec dana u Beogradu, studenti u Sarajevu borave od 22.7.-19.8.2018., gdje prate posebno osmišljenu nastavu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, uz stručne izlete i organizirane terenske posjete kulturnim znamenitostima i relevantnim institucijama.