POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za nastavno osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na:

UNIVERZITETU ARTOIS (UNIVERSITÉ d' ARTOIS), ARRAS,FRANCUSKA

u ljetnom semestru 2018/2019. akademske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Artois moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost i historija.

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za nastavno osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na Univerzitetu:

FATIH SULTAN MEHMET VAKIF, Istanbul, Turska

u ljetnom semestru 2018/2019. akademske godine

Poštovani voditelji odsjeka,

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisali smo danas konkurs za studente i nastavno osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na UNIVERZITETU ADAM MICKIEWICZ U POZNANJU, Poznanj, Poljska, u ljetnom semestru 2018/2019. akademske godine.

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za nastavnike i administrativno osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na UNIVERZITETU PARIS 8, Pariz, Francuska, u ljetnom semestru 2018/2019. akademske godine.

STUDIJSKE OBLASTI za nastavno osoblje:

Produžen rok: do 10. 12. 2018.

BROJ STIPENDIJA:

• ljetni semestar 2018/2019 (2 x 5 mjeseci)

• zimski semestar 2019/2020 (1 x 5 mjeseci)

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na UNIVERZITETU PARIS 8, Pariz, Francuska, u ljetnom semestru 2018/2019. i zimskom semestru 2019/2020. akademske godine.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Paris 8 moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor, master) Filozofskog fakulteta

ROK ZA PRIJAVU: ponedeljak, 26. 11. 2018. godine (do 15 sati)

 

Detalje možete preuzeti iz priloga ispod.

Kompletan tekst konkursa

Prijavni obrazac

Programi mobilnosti