POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je Javni poziv za studente i akademsko osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na:

UNIVERZITETU MARTIN-LUTHER HALLE-WITTENBERG, NJEMAČKA

u ljetnom semestru 2019/2020. akademske godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Martin-Luther Halle-Wittenberg (Njemačka)  moguće su mobilnosti iz područja filologije.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • akademsko osoblje u svrhu predavanja
  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija (BA*, MA, PhD)

       *Studenti prve godine I ciklusa studija se ne mogu prijaviti na raspisani Poziv

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je Javni poziv za studente i akademsko osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na:

Technische Universität Dresden, Njemačka u ljetnom semestru 2019/2020. akademske godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Technische Universität Dresden (Njemačka)  moguće su mobilnosti iz područja filologije.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • akademsko osoblje u svrhu predavanja
  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija (BA*, MA, PhD)

       *Studenti prve godine I ciklusa studija se ne mogu prijaviti na raspisani Poziv

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

UNIVERZITETU JYVÄSKYLÄ (University of Jyväskylä), Jyväskylä, FINSKA

u ljetnom semestru 2019/2020. studijske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti moguće su mobilnosti iz područja pedagogije.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (4 x 5 mjeseci).

Ovim putem vas obavještavamo da je PRODUŽEN ROK za Konkurs za studente, akademsko i administrativno osoblje FF UNSA za studijski boravak na UNIVERZITETU PARIS 8, Pariz, Francuska.

NOVI ROKOVI:

Rok za dostavu dokumentacije Službi za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta (putem emaila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.):

  • Za studente (prvog i drugog ciklusa / bachelor i master): 31. 10. 2019.
  • Za akademsko i administrativno osoblje: 30. 11. 2019.

Programi mobilnosti