HoWeKo je skraćenica njemačke riječi Hochwertkonzepte ili u prijevodu na bosanski jezik koncepti više društvene vrijednosti. U sklopu HoWeKo projekta želimo istražiti razlike u kulturnosocijalnom sistemu vrijednosti Njemačke kao najznačajnije članice EU, predstavnika i predvodnika sistema vrijednosti Zapadne Europe s jedne strane i Bosne i Hercegovine, postsocijalističke zemlje, višenacionalne i višereligijske zemlje, mješavine Orijenta i Okcidenta, koja teži pristupanju EU i ukupnim europskim integracijama s druge strane.

Analiza ovih razlika zasniva se na lingvističkoj analizi komunikacije odnosno upotrebe mentalnih predstava kao koncepata više društvene vrijednosti u javnoj komunikaciji koja ima više oblika: od širokih javnih diskursa preko različitih oblika reklama pa sve do kuhinjskih recepata. Javna komunikacija je ovdje presudni momenat jer ona podrazumijeva i pretpostavlja jezičko formuliranje i evociranja zajedničkih relevantnih koncepata u jednoj jezičkoj zajednici. Kontrastivna analiza identificiranih koncepata više društvene vrijednosti pokazat će i razlike u konceptualiziranju posmatranih koncepata više društvene vrijednosti te samim time i otkriti kulturno uvjetovane razlike u pogledu na svijet i na samu Europu kao zajednicu zajedničkih vrijednosti.

Detaljnije na: https://hochwertkonzepte.ff.unsa.ba/