UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET
                                                                                                                                                                            

Na osnovu člana 69. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.), člana 111. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-35-1/23 od 26. 7. 2023. godine, Prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj:

02-10/76 od 27. 5. 2024. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/212 od 6. 6. 2024. godine

 

o b j a v l j u j e

 

KONKURS

za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2024/2025. godini.

Pedagoško obrazovanje organizira se u dva ciklusa u toku zimskog i ljetnog semestra

akademske 2024/2025. godine.


Tekst konkursa možete prezeti ovdje: KONKURS za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2024/2025. godini (.pdf)

 

PRILOZI:


Pedagoško obrazovanje nastavnika 2024/2025.

qr_pon_24_25.png

(Skeniraj QR kod ili klik na sliku)