Vrijeme trajanja projekta
-
 
Opis projekta

Educating Science Teachers for all/ ESTA
609719-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Koordinator
Ludwigsburg University of Education 

Partneri projekta iz Bosne i Hercegovine
Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Mostaru

Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu uključene u projekt:
Prirodno-matematički fakultet, Filozofski fakultet, Pedagoški fakultet

Opis projekta
Izvještaj EU o prirodoslovnom obrazovanju za odgovorno građanstvo i Pariška deklaracija preporučuju poučavanje svih učenika za bolju budućnost. U Gruziji, Filipinima i Bosni i Hercegovini veliki broj mladih ljudi ne ispunjava osnovne zahtjeve iz prirodnih nauka. Na međunarodnim procjenama znanja iz prirodnih nauka sve tri zemlje imaju prilično niske rezultate. Veliki izazov za prirodoslovno obrazovanje u Gruziji, Bosni i Hercegovini i Filipinima jeste pluralnost jezika i kultura. Dok je obrazovni sistem u Gruziji i u Bosni i Hercegovini pretrpio velike promjene nakon raspada Sovjetskog Saveza i Jugoslavije, te kasnijih sukoba, na filipinski obrazovni sistem veliki trag ostavio je kolonijalizam. Prirodoslovno obrazovanje u ove tri države odvija se usred podjela na osnovu političkih i etničkih razlika koje se prevode u jezičnu heterogenost i kulturnu raznolikost...

Više o Projektu možete pročitati na stranici Univerziteta OVDJE.


Informacije o dostupnim programima saradnje i instrukcije za prijavu