POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/95

Sarajevo, 22. 04. 2024. godine

 

KONKURS

U okviru programa ERASMUS+ (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za sedmodnevnu mobilnost (ekskurziju) na:

UNIVERZITET U SAARLANDU (Universität des Saarlandes), Saarbrücken, SR NJEMAČKA

u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

 

Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog Erasmus+ sporazuma Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Saarlandu, odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, a poštujući transparentnost i dosljednost procesa, objavljuje se konkurs za prijavu studenata i osoblja Odsjeka za germanistiku za sedmodnevnu mobilnost/ekskurziju na:

Institucija:                Univerzitet u Saarlandu (Universität des Saarlandes)

Erasmus kod:           D SAARBRU01

Grad:                       Saarbrucken (Saarbrücken)

Država:                    Savezna Republika Njemačka

Vrsta mobilnosti:     SEDMODNEVNA MOBILNOST/EKSKURZIJA

Period realizacije:  Od 02. do 09. 06. 2024. godine

Tema:                      Mjesta sjećanja u Sarajevu i Saarbrückenu (Erinnerungsorte in Sarajevo und Saarbrücken)

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • akademsko osoblje Odsjeka za germanistiku za mobilnost u svrhu treninga (2 mjesta)
  • studenti Odsjeka za germanistiku za sedmodnevnu mobilnost/ekskurziju (8 mjesta)

 

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 22. 04. 2024. godine, a krajnji rok ra prijavu je 19. 05. 2024. godine. Prijavljujete se isključivo Službi za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta na mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..


  1. Tekst poziva (.pdf)
  2. Nominacijsko pismo (.docx)

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF