POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/82

Sarajevo, 02. 04. 2024. godine

KONKURS

 

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za prijave na mobilnost na:

UNIVERZITET MARTIN-LUTHER HALLE-WITTENBERG, NJEMAČKA

u zimskom semestru akademske 2024/2025. godine

 

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Martin-Luther Halle-Wittenberg (Njemačka) moguće su mobilnosti u okviru područja:

  • njemački jezik i književnost i
  • BHS jezik i književnosti naroda BiH.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija
  • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja
  • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu treninga

 

ROK ZA PRIJAVE:

Poziv je objavljen 02. 04. 2023. godine i kranji rok za prijave je:

STUDENTI:                                                09. 05. 2024. godine

AKADEMSKO OSOBLJE:                           01. 06. 2024. godine


  1. Tekst konkursa (pdf.)
  2. Nominacijsko pismo (docx.)
  3. Learning Agreement (docx.)
  4. Mobility Agreement for Teaching (docx.)
  5. Mobility Agreement for Training (docx.)

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF