U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJE KOMISIJA ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJA OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovni profesor na Odsjeku za pedagogiju

2. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovni profesor na Odsjeku za orijentalnu filologiju

3. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovni profesor na Odsjeku za pedagogiju

4. Izvještaj Komisije za izbor u isto zvanje vanredni profesor na Katedri za historiju umjetnosti