Obavještenje o svečanom prijemu studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i raspored sala za prijem studenata prve godine u studijskoj 2016/2017. godini možete preuzeti sa linkova ispod.

Obavještenje - svečani prijem studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija

Raspored sala za prijem studenata prve godine

Svečani prijem studenata koji su upisali I godinu prvog ciklusa studija obavit će se u ponedjeljak, 3.10.2016. godine sa početkom u 10:00 sati.

Nastavnonaučni proces u studijskoj 2016/2017. godini za II i III godinu prvog ciklusa studija i II godinu drugog ciklusa studija počinje u utorak, 4.10.2016. godine prema rasporedu nastave.

Prijem studenata u I godinu drugog ciklusa studija izvršit će se nakon završetka konkursne procedure.

Iz Dekanata