REVIDIRANE KONAČNE RANG-LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA (PRVI UPIS U GODINU) U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI (.pdf)

 

REVIDIRANE konačne rang-liste (.pdf):