KONAČNE rang-liste kandidata za upis u PRVU godinu DRUGOG ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini

- PRVI UPISNI ROK -

Predaja dokumenata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija traje od dana objavljivanja do 26.10.2020. godine.

Odluka o usvajanju konačnih rang listi

 

KONAČNE rang-liste (.pdf):