Preliminarne rang-liste kandidata za upis u PRVU godinu DRUGOG ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini - PRVI UPISNI ROK

NA PRELIMINARNU RANG-LISTU KANDIDATI IMAJU PRAVO PRIGOVORA U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA ISTE.

PRIGOVORI SE PREDAJU NA PROTOKOL FAKULTETA, SOBA 75 (I SPRAT).

 

Preliminarne rang-liste (.pdf):