U ponedjeljak, 27. jula 2020. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu potpisan je Sporazum o saradnji između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Centar za mirovno obrazovanje (Peace Education Hub) i Predstavništva Forum Zivilier Friedendienste e. V. u Bosni i Hercegovini (Forum ZFD).

Sporazum su potpisali prof. dr. Muhamed Dželilović, dekan Filozofskog fakulteta UNSA, Judith Brand, programska direktorica Foruma ZFD i prof. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić, voditeljica Centra za mirovno obrazovanje Filozofskog fakulteta UNSA. Potpisivanju su prisustvovali doc. dr. Amir Duranović, prodekan za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta UNSA sa saradnicima i doc. dr. Selma Đuliman (Odsjek za anglistiku).

Cilj je Sporazuma obezbijediti mogućnosti za realizaciju zajedničkih projekata usmjerenih ka jačanju kapaciteta Filozofskog fakulteta UNSA i saradnju sa nevladinim organizacijama istog ili srodnog usmjerenja a u nastojanju da nastavnici, saradnici, i studenti Filozofskog fakulteta budu u prilici učestvovati u realizaciji projekata kojim jačaju znanje, vještine i kompetencije koje se stječu studiranjem na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Klikom na sliku otvarate galeriju