Imaginarno Sarajevo

Međunarodni naučni skup

Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet

23. i 24. maj 2025.

„Pogled prolazi ulicama kao ispisanim stranicama“

Italo Calvino, Nevidljivi gradovi

 

Odsjek za romanistiku i Katedra za francusku književnost, u suradnji sa Istraživačkim centrom „Textes et cultures“ (UR 4028) na Univerzitetu Artois i istraživačkaom ekipom „Fablitt“ sa Univerziteta Pariz 8, zajednički organiziraju međunarodni naučni skup „L'imaginaire de Sarajevo“ („Imaginarno Sarajevo“) u francuskoj i frankofonoj književnosti, koji će se održati na Filozofskom fakultetu 23. i 24. maja 2025. godine. Skup će se održati na francuskom jeziku.

Poziv za učestvovanje vidjeti u dokumentu ispod:

                

 

   ImaginarnoSarajevo.jpg