U srijedu, 2. septembra/rujna 2020. godine u prostorijama Filzofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana je prva aktivnost u sklopu projekta Pedagoški susreti, kojeg pod sloganom «Change for the Future»,  realizira grupa studenata Odsjeka za pedagogiju. Pedagoški susreti se provode u okviru projekta PRO Budućnost, kojeg implementira američka humanitarna organizacija Catholic Relief Services CRS, u suradnji sa: Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Međureligijskim vijećem u BiH (MRV BiH).

Projekt Pedagoški susreti nastao je iz potrebe  mladih da se međusobno uvažavaju, poštuju i prihvataju usprkos različitostima što se direktno ogleda kroz aktivnosti koje su predviđene, a odnose se na upoznavanje, zbližavanje i suradnju studenata pedagogije četiri javna univerziteta u Bosni i Hercegovini: Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru te Sveučilišta u Mostaru.

Otvaranje projekta je obilježeno zajedničkim sastankom u kojem su učestvovali studenti-članovi projektnog tima, nastavnice Odsjeka za pedagogiju, doc. dr. Emina Dedić Bukvić i doc. dr. Lejla Osmić te gošća s Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr. Biljana Sladoje Bošnjak. Sastanak je pozdravio i prodekan za naučno – istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo, doc. dr. Amir Duranović.

Tijekom sastanka govorilo se o važnosti suradnje studenata različitih univerziteta u Bosni i Hercegovini kako bi susretima i razmjenom iskustava potaknuli mlade na promišljanja o pozitivnom stavu za suradnju i suživot, ali i pružili priliku za kreiranje novih ideja i koraka u unapređenju interkulturalnih vrijednosti budućih pedagoga.

Klikom na sliku otvarate galeriju