Odsjek za anglistiku

Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Odsjek za filozofiju

Odsjek za germanistiku

Odsjek za historiju

Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine

Odsjek za komparativnu književnost i informacijske nauke

Odsjek za orijentalnu filologiju

Odsjek za pedagogiju

Odsjek za psihologiju

Odsjek za romanistiku

Odsjek za slavenske jezike i književnosti

Odsjek za sociologiju