Vanjska lista izbornih predmeta (II ciklus) (Jezik, književnost i kultura Jevreja u Bosni i Hercegovine, Jezik, književnost i kultura Roma u Bosni i Hercegovini, Japanski jezik, Kineski jezik, Društvena i kulturna historija Kine, Društvena i kulturna historija Japana)

Liste izbornih predmeta za studijsku 2019/2020. godinu (.pdf)

Izmjena i dopuna unutarnje i vanjske liste izbornih predmeta (Anglistika, Pedagogija i Psihologija) (.pdf)

Dopuna unutarnje liste izbornih predmeta na Odsjeku za germanistiku, I ciklus, NPP 2019/2020.

NAPOMENA: Listama izbornih predmeta za studijsku 2019/2020. godinu možete pristupiti i putem glavnog menija, u podmeniju NASTAVA