UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/51

Sarajevo, 25. 03. 2021. godine

JAVNI POZIV

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je Javni poziv za studente i akademsko osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na:

UNIVERZITETU MARTIN-LUTHER HALLE-WITTENBERG, NJEMAČKA

u zimskom semestru 2021/2022. akademske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Martin-Luther Halle-Wittenberg (Njemačka)  moguće su mobilnosti iz područja filologije.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Odsjeka za germanistiku i Odsjeka za BHS i književnost naroda BIH
 • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja ili treninga Filozofskog fakulteta UNSA (5 radnih dana, 8 sati)

 

IZNOS STIPENDIJE:

Studenti:

Akademsko osoblje:

mjesečna stipendija u iznosu do 850,00 EUR

dnevnica od 140,00 EUR

putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR

putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR

viza, dozvola za boravak, osiguranje i troškovi prijevoda nisu obuhvaćeni ovom stipendijom

 

DOKUMENTACIJA ZA SELEKCIJU KANDIDATA (STUDENTI):

Studenti zaineresovani za prijavu na Javni poziv dužni su dostaviti MOTIVACIONO PISMO (sa tačno naznačenim informacijama: studij, godina studija, prosjek ocjena, motiv za prijavu na mobilnost) akademskom koordinatoru, prof. dr. Vedadu Smailagiću na mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., do 09. 04. 2021. godine.

***Po završetku procesa (inicijalne) selekcije kandidata za nominaciju, svi odabrani kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU STUDENATA:

 1. Izjava kandidata o mobilnosti (popuniti elektronski, potpisati i poslati u scan verziji)
 2. Prijavni formular FF UNSA (popuniti elektronski, potpisati i poslati u scan verziji)
 3. Scan pasoša
 4. Uvjerenje o prepisu ocjena (i prijevod na njemački ili engleski jezik)
 5. CV (isključivo format Europass na njemačkom ili engleskom jeziku)
 6. Motivacijsko pismo (na njemačkom ili engleskom jeziku)
 7. Dokument koji potvrđuje poznavanje njemačkog i/ili engleskog jezika (minimum nivo B1)
 8. Nominacijsko pismo (popuniti elektronski i poslati u word verziji)
 9. Erasmus+ ugovor o učenju (Learning Agreement)

(*** OBAVEZNO PROČITATI NAPOMENE)

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU AKADEMSKOG OSOBLJA:

 1. Pozivno pismo/Invitation Letter
 2. Scan pasoša
 3. Izjava kandidata o mobilnosti (popuniti elektronski, potpisati i poslati u scan verziji)
 4. Nominacijsko pismo (popuniti elektronski i poslati u word verziji)
 5. Erasmus+ ugovor o mobilnosti(Mobility Agrement for Teaching)

 

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 25. 03. 2021. godine, krajnji rok za prijavu je 23. 04. 2021. godine.

 

Po završetku procesa selekcije, svi odabrani kandidati dužni su dostaviti kompletnu dokumentaciju Službi za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta putem maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  do 23. 04. 2021. godine.

 

NAPOMENE:

 • Tokom sačinjavana Erasmus+ ugovora o učenju, ispunjava se samo dio “Before the mobility”. Osim osnovnih informacija o studentu, potrebno je:
 • U tabelu A (study programme at the receiving institution) unesite predmete koje planirate slušati na partnerskom Univerzitetu (za listu predmeta pogledati u web stranicu partnerskog Univerziteta ili kontaktirajte akademskog koordinatora na FF UNSA).
 • U tabelu B (recognition at the sending institution) unosite ekvivalentne predmete sa matičnog Odsjeka (odnosno one za koje očekujete da će vam biti priznati). Birate predmete koji su 50% i više jednaki odnosno podudarni sa predmetima koje u istom semestru imate na FF UNSA. Obavezne konsultacije sa predmetnim profesorima i koordinatorom na matičnom Odsjeku i šefom Odsjeka.
 • Ugovor o učenju (u dijelu Responsible person at the Sending Institution) potpisuje Prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu akademsku saradnju FF UNSA uz prethodne konsultacije i saglasnost akademskog koordinatora na Odsjeku i šefa Odsjeka.
 • mobilnost se odnosi na zimski semestar 2021/2022. godine;
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • prilikom prijave, odnosno slanja emaila sa dokumentima, potrebno je u tekstu emaila navesti za koji univerzitet se odnosi prijava i sve dokumente priložiti zajedno, a ne u dijelovima: 1 email – 1 prijava;
 • radi lakšeg definisanja dokumenata, obavezno stavite naslove dokumenata u skladu sa sadržajem (npr. ime.prezime.nazivdokumenta.pdf). Na ovaj način lakše se definiše šta ste dostavili, te je preglednije prilikom evaluacije.

 

KORISNI LINKOVI:

      

Budući da nije moguće odrediti buduće stanje pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini i svijetu, kao ni mogućnost njegovog potencijalnog ponovnog širenja, ukoliko se utvrdi da ne postoje uslovi za nesmetano obavljanje mobilnosti na partnerskoj instituciji, rezultati konkursa će biti poništeni, odnosno mobilnosti stopirane u cilje zaštite zdravstvenog stanja naših studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Potrebno je voditi računa da se troškovi oko vize, putovanja, smještaja i ostali popratni troškovi ne poduzimaju prije savjetovanja sa Službom za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

PRODEKAN  ZA

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD  I

MEĐUNARODNU AKADEMSKU SARADNJU

Doc. dr. Amir Duranović

PRILOZI:

 1. Tekst poziva
 2. Izjavu kandidata o mobilnosti
 3. Prijavni formular FF UNSA
 4. Nominacijsko pismo
 5. Ugovor o učenju za studente
 6. Mobility Agreement for teaching
 7. Mobility Agreement for training