KONAČNE RANG-LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI - DRUGI ROK


Preliminarne rang-liste (.pdf):