UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t

 

DOKTORSKE DISERTACIJE – III CIKLUS STUDIJA

1) Mr. Melisa Bureković branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Riječi i izrazi negativnog polariteta u engleskom jeziku i njihovo sintaksičko ponašanje. Odbrana je zakazana za  13. 4. 2018. godine u 12 sati, soba br. 8.

2) Kemal Bašić, MA, branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Zvornički sandžak u 17. stoljeću. Odbrana je zakazana za 19. 4. 2018. godine u 9 sati, sala 82/I.

Pristup odbranama je slobodan.