Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Mobilnost studenata

 
 
 

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                                                                                                                                                                

FILOZOFSKI FAKULTET                                                                                                                                                                                                                                                                           

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaje Komisija za ocjenu doktorskih disertacija i korigovane radne verzije projekta doktorskih disertacija kandidata:

  1. Melisa Bureković

               NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Riječi i izrazi negativnog polariteta u engleskom jeziku i njihovo sintaksičko ponašanje

 

               KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

               Predsjednik: Dr. Merima Osmankadić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

               Članovi:                 

  1. Nedžad Leko, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  2. Adisa Imamović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

  1. Kemal Bašić, MA

                NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Zvornički sandžak u 17. stoljeću

 

                KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

                Predsjednik: Dr. Enes Pelidija, profesor emeritus Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

                Članovi:                 

  1. Edin Radušić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  2. Husnija Kamberović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKIH DISERTACIJA I KORIGOVANIH RADNIH VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKIH DISERTACIJA KANDIDATA: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 13. 1. do  11.  2. 2018. godine.