Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Mobilnost studenata

 
 
 

Obavještavaju se studenti Filozofskog fakulteta da je novousvojenim Zakonom o visokom obrazovanju (službene novine Kantona Sarajevo, broj 33/17), predviđeno članom 64. stav (6) da studenti mogu polagati ispite u septembarskom roku u dva termina. U prvom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati sve ispite za koje ispunjava uslove da može pristupiti ispitu odnosno provjeri znanja.

U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati jedan ispit.

Studenti su obavezni:

  1. Popuniti formular u kojem navode jedan predmet koji će polagati u drugom septembarskom roku (formular se nalazi u prilogu Obavještenja i na web stranici Fakulteta)
  2. Formular ovjeritiu Studentskoj službi (potreban i index), najkasnije dan prije ispitnog termina.
  3. Sa popunjenim i ovjerenim formularom i indexom izaći na ispit.

Termini za drugi septembarski ispitni termin objavljeni su na web stranici Fakulteta.

Studenti koji ne budu imali index te popunjen i ovjeren formular za prijavu polaganja ispita, neće moći pristupiti polaganju ispita.

Formular - Prijava za polaganje ispita u II terminu septembarskog ispitnog roka

Služba za nastavu i Studentska služba