Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Mobilnost studenata

 
 
 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t

 

I   DOKTORSKE DISERTACIJE

1) Mr. Šejla Bjelopoljak branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Efekti programa “Priprema za školu” na postignuća djece iz ruralnih područja u Unsko-sanskom kantonu.Odbrana je zakazana za 5. 9. 2017. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

2) Mr. Mesud Šadinlija branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Odnos mirovnih planova i vojnih opracija na ratištu u Bosni i Hercegovini 1992-1995. Odbrana je zakazana za 7. 9. 2017. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

3) Mr. Amir Kliko branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Politička i vojna zbivanja u Srednjoj Bosni (1992-1994). Odbrana je zakazana za 8. 9. 2017. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

Pristup odbranama je slobodan.

Primjerci disertacija nalaze se u prostorijama Fakulteta i mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati.

 

 

II MAGISTARSKE RADNJE

1) Sanela Dervišbegović branit će magistarski rad iz književnosti pod naslovom:

Kafka i jevrejska kultura

Odbrana će se održati 07. 09. 2017. godine u 11 sati, soba 8/prizemlje.

 

2) Daniela Božinović branit će magistarski rad iz pedagogije pod naslovom:

Značaj učenja kroz igru u devetogodišnjoj osnovnoj školi

Odbrana će se održati 07. 09. 2017.  godine u 13 sati, soba 8/prizemlje.

 

Pristup odbranama je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati radove u prostorijama Fakulteta, najkasnije osam dana prije odbrane.