Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Mobilnost studenata

 
 
 

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                                                                                                                

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje:

 

1.      Linda Prugo-Babić, MA

 

            NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Kritičkodiskursni pristup prevođenju ruske književnosti u Bosni i Hercegovini

 

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

            Predsjednik: Dr. Marina Katnić-Bakaršić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

            Članovi:         

1.      Dr. Vojko Gorjanc, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta uLjubljani,

2.      Dr. Senahid Halilović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 14. 7. do  4. 9. 2017. godine.