Studentska služba

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Mobilnost studenata

 
 
 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t

 

DOKTORSKE DISERTACIJE – III CIKLUS STUDIJA

1) Nedim Rabić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Stjepan II Kotromanić i njegovo doba. Odbrana je zakazana za  14. 2. 2018. godine u 9 sati, sala 82/I.

2) Mr. Naser Šečerović branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Motiv oživljavanja ljudske tvorevine od romantizma do moderne/Beseelung des menschlichen Erzeugnisses in der deutschsprachigen Literatur der Spätromantik und der Moderne. Odbrana je zakazana za 21. 2. 2018. godine u 10 sati, sala 82/I.

Pristup odbranama je slobodan.

Prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok za studente prvog i drugog ciklusa studija po Bolonji vršit će se putem ISSS-a.

Ispiti će biti otvoreni za prijavu od 22.01.2018. do 28.01.2018. godine.

Napomena: ukoliko ne budete u mogućnosti prijaviti neki od ispita ili imate poteškoća sa ISSS-om, molimo vas da se javite u Studentsku službu.

Iz Studentske službe

Podkategorije