Studentska služba

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Mobilnost studenata

 
 
 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t

DOKTORSKA DISERTACIJA

Mr. Goran Behmen branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Državnost srednjovjekovne Bosne kao historiografski problem u 19. i 20. stoljeću.

Odbrana je zakazana za 21. 12. 2017. godine u 9 sati, sala 82/I.

 

Pristup odbrani je slobodan.

Primjerak disertacije nalazi se u prostorijama Fakulteta i može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati.

Obavještavamo Vas da je rektor Univerziteta u Sarajevu donio Odluku broj 0101-6203/17 od 09.10.2017. godine na osnovu koje se omogućava svim studentima koji studiraju po predbolonjskom sistemu besplatno preuzimanje formulara koji se odnose na Prijavu za polaganje ispita i Prijavu za komisijsku završnu provjeru znanja.

Formulari su postavljeni na web stranici Univerziteta old.unsa.ba/eprijava.

Odluka

U skladu sa članom 78. Stav (8) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17): „Student visokoškolske ustanove kao javne ustanove koji je u posljednjoj studijskoj godini odslušao sve predmete zadržava status studenta narednu studijsku godinu (apsolventski staž)“.

Student završne godine I. i II. ciklusa studija koji bi u studijskoj 2017/2018. godini prvi put obnovio završnu godinu potrebno je da dostavi:

Opširnije: Apsolventski staž

Podkategorije