Studentska služba

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Mobilnost studenata

 
 
 

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                                                                                                                          

FILOZOFSKI FAKULTET                                                                                                                                                                                                 

Broj: 03-09/

Sarajevo, 6. 3. 2017. godine

O B A V J E Š T E N J E

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigiranu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata:

 

1. Melinda Botalić, MA

 

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Feminističko/rodno čitanje pripovjedačkih opusa Erendiz Atasü i Füruzan

Opširnije: Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigiranu radnu...

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t

 

I DOKTORSKA DISERTACIJA

1) Mr. Ena Begović-Sokolija branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Slika Drugog u bosanskohercegovačkoj franjevačkoj književnoj tradiciji do početka XX stoljeća i predodžbe o franjevcima u savremenoj književnosti Bosne i Hercegovine.

Odbrana je zakazana za 3. 4. 2017. godine u 11 sati, sala 82/I.

Opširnije: Obavijest o odbrani doktorske disertacije i magistarskih radnji

Podkategorije